fbpx

Norsk Ballettinstitutt | Dansekurs, Danseskole & Ballettskole i Oslo og Viken

NBI Dansekompani

Om Dansekompaniet vårt​

Norsk Ballettinstitutts eget dansekompani ble stiftet i 2005 av Kjerstin Kartrud etter påtrykk fra skolens mange dyktige pedagoger som ønsket å vise fram elevens store framgang.

Her kan du lese mer om Dansekompaniet vårt, om opptak, om krav for deltagelse og også finne informasjon til medlemmer om show, prøveplaner osv. 

NBI Dansekompani ble stiftet i 2005. Dansekompaniet er en ideell organisasjon med eget organisasjonsnummer og står på egne ben ved siden av Norsk Ballettinstitutt. Dansekompaniet leier lokaler og pedagoger av NBI for å ha sine ukentlige kompaniklasser og bistår også NBI med promotering av skolen. Dansekompaniet er med på elevforestillingene til jul og til våren i tillegg til egne prosjekter, forestillinger, konkurranser og reiser.

NBI Dansekompani er en forening som består av NBIs mest dedikerte elever i alderen ca. 9-18 år, og opptak skjer gjennom audition i mai-juni. Man må danse minimum 4 x pr. uke for å være med, men de fleste danser mange ganger ukentlig, og så godt som alle skolens dansestiler. Mange av våre medlemmer har gått veien videre på danselinjene rundt om på Romerike og i Oslo, og flere av våre medlemmer har gjort dansen til levebrød og utdannet seg som enten utøvende dansekunstnere eller dansepedagoger i inn- og utland.

I tillegg til ulike forestillinger, eventer og show i vårt nærmiljø, er det muligheter for Dansekompaniets elever å reise til andre byer og land for å delta på forestillinger eller internasjonale dansekonkurranser. Turnédestinasjonene har til nå vært Key West (USA), St. Petersburg og Moskva (Russland), Faro (Portugal) og Genova (Italia). Nylig har også Hip hop-kompaniet vårt vært på EM i Makedonia (2023), og vi har vært på reise på konkurranser på Hamar og i Ålesund sommeren (2023). Reisene er svært lærerike for Dansekompaniets medlemmer.

Økonomisk drives Dansekompaniet gjennom medlemskontingenter. Reisene/konkurransene dekker de foresatte selv (samt gjennom salg av roser under elevforestillinger) eller via økonomisk støtte fra andre aktører.

NBI Dansekompani er delt inn i seks grupper: Lilleputtene, Juniorene, Seniorene, Elite, Aspirant Hip hop og Hip hop-kompaniet. Gruppene består i 2 år av gangen. De fleste elevene kommer fra NBI Lillestrøm, da det er her kompaniet har sine øvelser og tilknytning. Men vi har også medlemmer med som kommer fra NBI Majorstuen.
 
Annethvert år (hvert partallsår) avholdes det opptaksprøve for de elevene som er interesserte i å være med i Dansekompaniet. Dette skjer i løpet av skolens årlige forsommerkurs i mai-juni på NBI Lillestrøm.
På forsommerkursene blir de som søker vurdert av pedagogene og administrasjonen om de har den teknikken og utstrålingen som trengs for å passe inn i en allerede eksisterende aldersgruppe eller en nyopprettet gruppe. Inndelingene i gruppene er basert på ferdigheter heller enn alder.
 
Oddetallsår er det anledning for supplerende opptak til eksisterende grupper.
 
Det er hovedsakelig våre egne pedagoger som koreografer dansekompaniets materiale, men vi leier også inn ulike koreografer.
Dansekompaniets egne, obligatoriske klasser ligger som regel på fredager, lørdager og søndager.

NBI Dansekompani er et talentutviklingsprogram for dansere som er ekstra interessert og engasjert i dansen. Elevene får en tettere oppfølging, mulighet til å fordype seg mer i dansen og mulighet til å vise seg mer frem på scenen gjennom flere koreografier på skolens egne forestillinger samt på eksterne forestillinger/eventer både i vårt nærmiljø og på reise. Elevene får også mulighet til å knytte tette vennskapsbånd med andre som deler samme lidenskap som dem.

Lilleputtkompaniet har egne kompaniklasser i klassisk ballett, og Juniorkompaniet har egne kompaniklasser i klassisk ballett og jazzdans.

Vi anbefaler alle som er ekstra interessert og engasjert i dansingen om å søke seg inn i Dansekompaniet.

For Lilleputtkompaniet kreves det at eleven danser minimum nivå 3-4 våren 2024. Det er ingen krav om forkunnskaper i klassisk ballett, men det er viktig at eleven vet at klassisk ballett er en obligatorisk del av kompanideltagelse.

For Juniorkompaniet kreves det at eleven danser minimum nivå 5-6 våren 2024 og matcher nivået til eksisterende Juniorer. Det er ønskelig at søkeren har bakgrunnskunnskaper i klassisk ballett.

For Seniorkompaniet kreves det at eleven danser minimum nivå 7 våren 2024, og matcher nivået til eksisterende Seniorer. Søkeren bør danse klassisk ballett.

Er du interessert i vårt Elitekompani? Ta kontakt med kompaniansvarlig per e-post (se lenger ned).

For kompanimedlemmene forventes det at de går på minimum det antall klasser som kreves (se under for oversikt). Det forventes at eleven har minimalt med fravær, og deltar på alle klasser, prøver, show og forestillinger. Det forventes også respektfull oppførsel ovenfor medelever, pedagoger og administrasjon.
 
For kompanimedlemmenes foresatte forventes det at de følger nøye med på beskjeder som gis og følger disse opp. Det forventes noe hjelp fra foresatte rundt NBIs forestillinger i form av oppsatte dugnadsvakter, samt mulig hjelp rundt kompaniets egne show. Vi trenger blant annet hjelp med kjøring under SFO-show og andre show.
 
Det forventes også respektfull oppførsel ovenfor kompaniets medlemmer, andre foresatte, pedagoger og administrasjon fra foresatte.

For Lilleputt-kompaniet kreves følgende i uka:

For ny Lilleputt-gruppe kreves det at man danser:
1 x klassisk ballett
1 x jazzdans
1 x valgfritt kurs (hip hop, akrobatikk, musikaljazz).
I tillegg kommer 1 x kompaniklasse i ballett på fredager.

For 2. året for Lilleputt-gruppen er det også 1 x kompaniklasse i jazzdans.
Det blir altså 2 obligatoriske kompaniklasser, i tillegg til de ordinære kursene (tilsammen minimum 5 klasser i uka).

NB! Når eleven er på nivå 6 i ballett (og oppover) forventes det at man danser ballett to ganger i uka for å følge kursets progresjon og syllabus (læreplan). Dette forventes også av kompanimedlemmene, i tillegg til kompaniklassen i ballett.

For Juniorkompaniet kreves følgende i uka:
2 x ordinære klassisk ballettklasser
1 x ordinær jazzklasse
1 x valgfri sjanger (hip hop, moderne, musikaljazz, akrobatikk)
2 x kompaniklasser (ballett og jazz) 

For Seniorkompaniet kreves følgende i uka:
1 x ordinære klassisk ballettklasser
1 x ordinær jazzklasse
1 x valgfri sjanger (hip hop, moderne, musikaljazz, akrobatikk)
2 x kompaniklasser (ballett og jazz) 

For Elitekompaniet kreves følgende i uka:
1 x klassisk ballettklasse (enten kompaniklasse eller annen klasse)
1 x kompaniklasse (jazz)
1 x ordinær jazzklasse
1 x valgfri sjanger (hip hop, moderne, musikaljazz, akrobatikk)

For Aspirant Hip hop og Hip hop-kompaniet kreves følgende i uka:
1 x ordinær hip hop-klasse
1 x kompaniklasse

Hvert år er unikt i NBI Dansekompani, men det er noen eventer og arrangementer som er gjentagende og verdt å være obs på at skjer i løpet av et år i NBI Dansekompani. Dette kommer i tillegg til løpende eventer, show og arrangementer gjennom hele skoleåret.

August
Oppstartskurs i klassisk ballett siste uken før skolestart. Dette kurset er obligatorisk for alle Dansekompaniets elever å delta på såfremt de er hjemme da. (Gjelder ikke Hip hop-kompaniene)
SFO-show. Vi reiser rundt på ulike SFO-er i vårt nærmiljø og holder show for å promotere skolens oppstart. Det vil være en dag med plasseringsprøver og en-to dager med show.

September/oktober/november
Mulig deltagelse på forestillingen “Dansedrømmer” – Ballettforestilling.
Dansekompaniet danser som regel åpnings- og finalenummeret på Førjulskos og innstudering til dette skjer enten på klasse eller på helgeprøver.

Desember
NBI Dansekompani utgjør kjernen i elevforestillingen Førjulskos på Lillestrøm Kultursenter hvert år. Foresatte settes opp til en dugnadsvakt hver.

Januar
Utvalgte ballettkoreografier danser på Romerike Symfoniorkester sin Nyttårskonsert.

April
NBI Dansekompani danser på årets elevforestilling. Foresatte settes opp til en dugnadsvakt hver.

Mai/Juni
NBI Dansekompani oppfordres til deltagelse på årets forsommerkurs for å forlenge semesteret og holde dansingen vedlike etter endt ordinært semester.
Utvalgte grupper fra NBI Dansekompani danser på Byfesten i Lillestrøm.

NBI Dansekompani er en egen forening. Hanne Karoline gjør all administrering av prøver, forestillinger, reiser, oppfølginger osv. og honoreres av NBI Dansekompani. Medlemskontingenten går i første omgang til kompaniansvarliges honorar, dernest kan den brukes til annet som kommer Dansekompaniet til gode.

Medlemskontingenten for deltagelse i Dansekompaniet skoleåret 2024/2025 er som følger:

Lilleputtkompaniet: 890,-
Juniorkompaniet: 1180,-
Seniorkompaniet: 1480,-
Elitekompaniet: 1480,-
Aspirant Hip hop-kompaniet: 1180,-
Hip hop-kompaniet: 1480,-

Hvis man er medlem i to kompanier (for eksempel Hiphop og Elite), betaler man kun avgift for den av gruppene med høyest medlemskontingent.

Kontingenten er for hele skoleåret.
For medlemskap i 1/2 år betales det 1/2 kontingent.

Betalingsinformasjon sendes på e-post av Hanne Karoline til alle medlemmer.

Har du spørsmål om NBI Dansekompani? Send en mail til Hanne Karoline på hanne_karoline@norskballettinstitutt.no.

Informasjon til medlemmer​

Her vil vi til enhver tid legge ut aktuell informasjon til Dansekompaniet. Pass på å følg med ofte da det skjer forandringer stadig vekk! ​

Husk å be om å bli medlem i Kompani-gruppene våre på Facebook. Vi har en felles gruppe som heter “NBI Dansekompani – Alle” og også egne lukkede grupper for de ulike kompani-gruppene.

Ta kontakt med Hanne Karoline hvis du ikke finner gruppene. 

Arrangementer og ekstraprøver for NBI Dansekompani (4/1-2024)
 
Informasjon SFO-Show 2024:
Informasjon SFO-Show (Oppdatert 20/06)
Kostymer SFO-Show

Opptak nye medlemmer 2024

Er du vårt nye Dansekompani-medlem?

Elsker du å danse og har lyst på flere utfordringer? Bli med i NBI Dansekompani! NBI Dansekompani består av skolens mest dedikerte dansere og vi søker medlemmer til vårt nye Lilleputtkompani og flere medlemmer til vårt Juniorkompani i Lillestrøm. Vi er også åpne for nye medlemmer til vårt Seniorkompani. Vi søker dere som danser klassisk ballett og/eller jazzdans nivå 3 og oppover til å ta del i vårt fellesskap fyllt av danseglede, vennskap og utvikling.

Vi har hovedopptak til NBI Dansekompani hvert partallsår og neste opptak skjer i mai/juni 2024. Da opprettet vi ny Lilleputt-gruppe (elever som er ferdig med nivå 4 og 5), og eksisterende medlemmer avanserer opp et nivå. 

For resterende kompanigrupper åpner vi for supplerende opptak der søkere må være på tilsvarende nivå danseteknisk som de nåværende medlemmene i aktuell aldersgruppe for å bli tatt opp.

Opptaksprøve skjer gjennom deltagelse på gitte klasser på våre Forsommerkurs i mai/juni. Mer informasjon om hvilke klasser dette er kommer til våren. Det må også sendes mail med påmelding til opptaksprøve til kompaniansvarlig. Mottar vi ingen mail med påmelding til opptaksprøve til NBI Dansekompani vil vi ikke vurdere eleven til opptak. Endelig avgjørelse gjøres i samarbeid mellom elevens faste pedagog, pedagog på forsommerkurs, kompaniansvarlig og resten av administrasjonen på Norsk Ballettinstitutt.

Opptaksprøve foregår gjennom deltagelse på forsommerkurs i mai/juni på NBI Lillestrøm.

Søkere til Lilleputtkompaniet må delta på følgende forsommerkurs (totalt to kurs):
1. Klassisk ballett nivå 3-5 m/Irina.  (4 mandager uke 20-24)
2. Jazzkoreografi nivå 3-5 m/Hanne Karoline. (4 mandager uke 20-24+ torsdag uke 24 + Byfesten 15. juni.)

Søkere til Juniorkompaniet må delta på følgende forsommerkurs (totalt to kurs):
1. Klassisk ballett nivå 5-6 m/Irina. (4 mandager uke 20-24)
2. Jazzkoreografi nivå 6-7 m/Ida. (4 mandager uke 20-24+ onsdag uke 24 + Byfesten 15. juni)

Søkere til Seniorkompaniet må delta på følgende forsommerkurs (totalt to kurs):
1. Klassisk ballett nivå 7-8 m/Irina. (4 torsdager uke 20-23)
2. Jazzkoreografi nivå 6-7 m/Ida. (4 mandager uke 20-24+ onsdag uke 24 + Byfesten 15. juni)

Kompaniansvarlig samt andre pedagoger vil observere de som gjør opptaksprøve i løpet av forsommerkursene.
På opptaksprøven ser vi etter dansere som viser danseglede.

Her finner dere mer informasjon om årets forsommerkurs samt link til påmelding til disse.

Sørg for at eleven er meldt på sine obligatoriske forsommerkurs og send en mail til kompaniansvarlig Hanne Karoline (hanne_karoline@norskballettinstitutt.no) om at dere ønsker å gjøre opptaksprøve ved å sende henne svar på spørsmålene nederst i denne mailen.

Forsommerkursene er åpne også for andre elever enn de som gjør opptaksprøve til Dansekompaniet, så det er svært viktig å sende inn påmelding til opptaksprøve i tillegg til påmelding til forsommerkursene. Mottar vi ingen påmelding til opptaksprøve vil vi ikke vurdere eleven til Dansekompaniet.

Svar på opptak sendes per e-post mot slutten av forsommerkursene.

Alle som skal søke opptak i NBI Dansekompani bør lese informasjonen som ligger på hjemmesiden vår.

Der finner dere utfyllende informasjon om antall ukentlige obligatoriske klasser som kreves for deltagelse, om medlemskontingent, Dansekompaniets årshjul, hva Dansekompaniet har gjort de siste årene mm.

Søknadsfristen for påmelding til opptaksprøve til NBI Dansekompani er 13. mai klokken 12.00.

Elevens navn:
Foresattes navn:
Foresattes e-post:
Hvilke kurs er eleven påmeldt på forsommerkurs 2024:
Har eleven erfaring fra klassisk ballett?
Hva er elevens motivasjon for å søke?
Noe vi bør vite om eleven, skader, annet?

Er du interessert eller har du spørsmål?
Ta kontakt med kompaniansvarlig Hanne Karoline på hanne_karoline@norskballettinstitutt.no

Er du vårt nye Hip hop-kompani-medlem? 

Elsker du å danse hip hop og har lyst på flere utfordringer? Bli med i NBI Dansekompani, Hip hop-kompaniene!

NBI Dansekompani består av skolens mest dedikerte dansere og vi søker flere medlemmer til vårt Aspirant Hip hop-kompani og Hip hop-kompani i Lillestrøm.

Vi søker dere som danser Hip hop nivå 6 og oppover til å ta del i vårt fellesskap fylt av danseglede, vennskap og utvikling.

NBI Dansekompani er et talentutviklingsprogram for dansere som er ekstra interessert og engasjert i dansen. Elevene får en tettere oppfølging, mulighet til å fordype seg mer i dansen og mulighet til å vise seg mer frem på scenen gjennom flere koreografier på skolens egne forestillinger samt på forestillinger utenom disse.

Elevene får også mulighet til å knytte tette vennskapsbånd med andre som deler samme lidenskap som dem. Både Aspirant hip hop-kompaniet og Hip hop-kompaniet har egne kompaniklasser på fredager i Lillestrøm.

Hip hop-kompaniene har hevdet seg i flere konkurranser i inn- og utland!

Vi anbefaler alle som er ekstra interessert og engasjert i hip hop om å søke seg inn i Dansekompaniet Hip hop-kompaniene.

For opptak i Aspirant Hip hop-kompaniet kreves det at søkeren danser hip hop på minimum nivå 6 våren 2024.

For Hip hop-kompaniet kreves det at  søkeren matcher nivået til eksisterende kompanideltagere.

Søkerne som tas opp i Dansekompaniet Hip hop-kompaniene, får tildelt plass i det kompaniet som best matcher søkerens nivå.

Opptaksprøve foregår gjennom deltagelse på forsommerkurs i hip hop i mai/juni på NBI Lillestrøm.

Søkere melder seg på det forsommerkurset som passer søkerens nivå. 

Alternativene er:
Hip hop nivå 6+ m/Charlotte. (4 klasser, 3 torsdager uke 20-22 samt tirsdag i uke 24 + deltagelse på Byfesten 15. juni).

eller

Hip hop nivå 9/vid m/Charlotte. (4 klasser, 3 torsdager uke 20-22 samt tirsdag i uke 24 + deltagelse på Byfesten 15. juni).

Kompaniansvarlig/hip hop-pedagogen vil observere de som gjør opptaksprøve i løpet av forsommerkursene. På opptaksprøven ser vi etter dansere som viser danseglede.

Sørg for at eleven er meldt på sitt forsommerkurs og send en mail til kompaniansvarlig Hanne Karoline (hanne_karoline@norskballettinstitutt.no) om at dere ønsker å gjøre opptaksprøve ved å sende henne svar på spørsmålene nederst i denne mailen.

Forsommerkursene er åpne også for andre elever enn de som gjør opptaksprøve til Dansekompaniet, så det er svært viktig å sende inn påmelding til opptaksprøve i tillegg til påmelding til forsommerkursene. Mottar vi ingen påmelding til opptaksprøve vil vi ikke vurdere eleven til Dansekompaniet!

Svar på opptak sendes per e-post mot slutten av forsommerkursene.

Der finner dere utfyllende informasjon om ukentlige obligatoriske klasser som kreves for deltagelse, om medlemskontingent, Dansekompaniets årshjul, hva Dansekompaniet har gjort de siste årene mm.

Søknadsfristen for påmelding til opptaksprøve til NBI Dansekompani Hip hop-kompaniene er
13. mai klokken 12.00.

Elevens navn:
Foresattes navn:
Foresattes e-post:
Hvilke(t) kurs er eleven påmeldt på forsommerkurs 2024:
Hva er elevens motivasjon for å søke?
Noe vi bør vite om eleven, skader, annet?

Er du interessert eller har du spørsmål?
Ta kontakt med kompaniansvarlig Hanne Karoline på hanne_karoline@norskballettinstitutt.no

Sommerkurs i ballett hver august

Hvert år får vi i august (uke 33) storfint besøk av anerkjente pedagoger fra inn- og utland som holder oppstartskurs i ballett for våre kompanimedlemmer.

Disse kursene i ballett er obligatoriske for medlemmer av Dansekompaniet (ikke Hiphop-medlemmene), og er en flott oppstart etter en lang sommerferie før et nytt dansesemester. 

I mange år har kursene blitt holdt av nydelige Ashleigh Powell fra The National Ballet School in Toronto, Canada, og vi har i en årrekke også hatt live pianist, Roger, utlånt fra Operaen. 

Under koronaårene ble det vanskelig å få besøk fra Canada, og vi har de siste årene leid inn populære, dyktige og erfarne ballettpedagoger tilknyttet Norge isteden.

I 2021 fikk vi besøk av den norske danseren og pedagogen Kristian Støvind.
I 2022 delte danserne i Nasjonalballetten; Yoel Carreno og Whitney Jensen, samt pedagog på Operaens ballettskole; Aranka Sestak, på jobben. Dejana Voltarev og Kjerstin Kartrud holdt også noen klasser. 
I 2023 delte de tidligere/nåværende danserne i Nasjonalballetten på jobben for de eldste elevene; Kristian Støvind og Melissa Hough, samt pedagog på Operaens ballettskole; Aranka Sestak for de yngste.

Litt om hva Dansekompaniet har gjort​

På 18 år som Dansekompani har medlemmene rukket å gjennomføre mye og de har også flere “faste” oppdrag gjennom året!

NBI Dansekompani underholder ved hver semesterstart på diverse kjøpesentre, SFO-er/AKS-er samt ulike festivaler og eventer for å promotere skolen.

Dansekompaniet danser på flere oppdrag rundt om på Østlandet hvert år og de danner også kjernen ved juleforestillingene våre, enten det er “Førjulskos” eller “Nøtteknekkeren” som er årets forestilling.

Her kan du lese mer om hva Dansekompaniet har gjort i sin tid som kompani.

De siste 10 årene har kompanimedlemmer vært med på mye spennende, lærerikt og sosialt sammen. Og etter litt “pause” i koronaårene begynner det heldigvis å ta seg litt opp igjen!

World Ballet Grand Prix sommeren 2023
Sommeren 2023 var mange av kompanimedlemmene våre være med på
World Ballet Grand Prix. I år skjer dette på Hamar 1.-4. juli. NBIs 34 dansere tok med seg 3 sølv og 1 bronsje hjem, og hadde flotte, sosiale og inspirerende dager. 

Hiphop-EM 2023
6.-9. juni 2023 deltok deler av Hiphop-kompaniet delta på EM i Makedonia. De hadde en flott, inspirerende og spennende tur, men det ble dessverre ingen pallplassering i år. Men med det høye nivået på konkurrentene er det helt greit! 

Battle Off 21 januar 2023
Både aspirant og hiphop-kompaniet konkurrerte og kompaniet kom på andre plass og aspirantene kom på 5 plass. 
Sara, Mina og Ella konkurrerte i solo med andre, tredje og fjerde plass. 

Sommeren 2022 vant 8 dansere fra vårt Dansekompani/Moderne videregående gull i online-konkurransen til World Ballet Grand Prix 2022 med koreografien “Enstrangement” koreografert av vår pedagog (og tidligere kompani-medlem) Ingvild Krogstad. 

Norgesmesterskap i Street Styles 12 november 2022:
Hiphop-kompaniet konkurrerte i hiphop formasjon adult og kom på tredje plass.
Aspirantkompani konkurrerte i hiphop formasjon junior og kom på første plass og ble norgesmestere. 
Samtidig hadde vi disse som konkurrerte i duo:
Mina og Ella (6 plass)
Rebekka og Tea (gikk ikke til finalen)
Amanda og Synne (3 plass)
Fay og Eline (7 plass)
Emilie og Nora (6 plass)
Johanne og Mali (1 plass)

Sommeren 2022 vant 8 dansere fra vårt Dansekompani/Moderne videregående gull i online-konkurransen til World Ballet Grand Prix 2022 med koreografien “Enstrangement” koreografert av vår pedagog (og tidligere kompani-medlem) Ingvild Krogstad.  

Groove Off 30. april 2022: Hiphop-kompaniet konkurrerte og kom på tredje plass. 
Ella, Mina og Rebekka konkurrerte i solo, men gikk ikke til finalen.
 

Street Challenge 25 september 2021: Aspirantkompaniet konkurrerte i hiphop formasjon og kom på førsteplass. 
Mina, Rebekka og Ella fra hiphop-kompaniet konkurrerte i hiphop solo for første gang med koreografiene de laget helt selv.
Mari og Teo konkurrerte i hiphop duo, også med dansen de laget selv.  

 

Påskeferien 2019 reiste vårt Seniorkompani til Moskva, Russland for å danse på en forestilling sammen med vår vennskapsskole “Pirouett”. De reisende fikk også se “Romeo og Julie” på selveste Bolshoi!

I vinterferien 2018 var deler av vårt Juniorkompani på utelandstur til Genova, Italia. I Genova deltok de 12 danserne i den internasjonale dansekonkurransen “Move & Song”, og tok med seg en tredjeplass, to andreplasser og en førsteplass hjem! Danserne danset også på forestillingen 8° Rassegna della danza Città di Genova sammen med lokale danseskoler.

Påsken 2017 reiste Dansekompaniet til Faro, Portugal for å delta i dansekonkurransen “Dançarte – Algarve International Dance Competition”. 

Våren 2016 deltok deler av Dansekompaniet i dansekonkurransen “Dançarte” i Faro, Portugal. Med seg hjem igjen tok danserne med seg to tradjeplasser, to andreplasser og en førsteplass!

Samme våren reise våre Juniorer og Elitejenter til Moskva for å danse en forestilling med vår vennskapsskole der, og også se på “Tornerose” i Bolshoi-teateret.

Høsten 2016 reiste en håndfull av våre Seniorer og Hip hop-kompani til Genova, Italia for å danse en forestilling med vår vennskapsskole “Stella Danzante”. Forestillingen ble filmet og vist på tv i hele Nord-Italia!

I 2015 deltok deler av Dansekompaniet for første gang i “Dançarte – Algarve International Dance Competition” i Faro, Portugal. Dette var veldig vellykket og Elite-gruppen vår havnet på en 2. plass i jazzgruppen sin.

Samme år reiste Juniorer, Seniorer og Elite-jenter til St. Petersburg, Russland i mai, hvor de bl.a. danset forestilling i det ærverdige Hermitage-teateret sammen med “Skole i ballett nr. 210” fra St. Petersburg.

Våren 2014 reiste Seniorkompaniet og Elitekompaniet til St. Petersburg, Russland hvor de bl.a. danset forestilling i det ærverdige Hermitage-teateret sammen med “Skole i ballett nr. 210” fra St. Petersburg.

Vi har også hatt tilsammen 3 turer til Key West, Florida, USA; hvor de eldste i Dansekompaniet har hatt “treningsleir”.

Dansekompaniet danser på Byfesten i Lillestrøm i juni 2023. Dette har de gjort hvert år siden 2006, og er en morsom avslutning på vårsemesteret.

Vi danset på åpningen av Kulturkvartalet på Lillestrøm i september 2022.

Dansekompaniet danset januar 2020 på Romerike Symfoniorkester sin Nyttårskonsert for sjette år på rad.

Dansekompaniet har danset for beboere ved ulike sykehjem i Lørenskog kommune i 2015, 2016 og 2020.

Deler av Dansekompaniet deltok på en vandreforestilling i Lillestrøm med Panta Rei Danseteater september 2020.

Dansekompaniet danset på Sagelvafestivalen høsten 2019.

I august 2018 danset Dansekompaniet på Lillestrøm Barnival.

De har medvirket på Lillestrøm Kultursenteres arrangement “Barnas Dag” fra 2013-2017.

Dansekompaniet har underholdt på “Kulturnatt” på Lørenskog Hus i 2015 og 2016.

Januar 2014 danset Juniorene på Skjetten og Strømmens skolekorps sin nyttårskonsert på Lillestrøm Kultursenter.

Julen 2014 var deler av Dansekompaniet med i Lillestrøm Kultursenters juleforestilling “Jul med Teskjekjerringa”. De var aktivt med på scenen med både dans, replikker og sang!

Høsten 2012 danset deler av Dansekompaniet på “Motelørdag” på Lillestrøm Torv og de arrangerte også Flashmob i Lillestrøm i forbindelse med Bylørdag med hele Dansekompaniet.

Dansekompaniet satt i 2010 og 2012 opp forestillingen “Peter og Ulven”.

Hele Dansekompaniet var i 2007 med i “Jakten på Juleskurken”, Lillestrøm Kultursenters juleshow. Medlemmene sang, danset og spilte skuespill, og fikk masse skryt for at de var med på å høyne forestillingen sånn til de grader!

I 2007 danset Dansekompaniet på Oslo Filharmoniens familiekonsert i Oslo Konserthus. Der danset de til Dyrenes Karneval etter koreografier av et utvalg av skolens pedagoger.

Sommeren 2006 var elever fra dansekompaniet invitert til sommerkurs ved Den Norske Operas Ballettskole.

Dansekompaniet gjorde i 2006 braksuksess med sin første egne forestilling ”I Magiens Verden” på Lillestrøm Kultursenter.

Dansekompaniet har også danset på bl.a. premieren til dansedokumentaren “Med hjertet i dansen” og Disneys storfilm “Nøtteknekkeren og de fire kongerikene”, på stipendutdeling av “Drømmestipendet”, på barne- og ungdomsavdelingen på Ahus, på kjøpesentre i vårt nærområde, på Dansens dager, på FN-veteranenes landstreff, på ulike julebord, på 17. mai-arrangement på Lillestrøm Kultursenter og på Norsk-Russisk Kultursenter.

Scroll to Top