fbpx

Norsk Ballettinstitutt | Dansekurs, Danseskole & Ballettskole i Oslo og Viken

Om oss

Vårt motto er alle føtter kan danse!
Vi tilbyr et bredt og allsidig dansetilbud, slik at alle kan finne sin dansestil hos oss. Vi driver med dans som scenekunst. Vår kvalitet er din sikkerhet.
Velkommen til oss!

Norsk Ballettinstitutt har avdelinger på Lillestrøm Kultursenter og på Majorstuen, Løren skole (i kjelleren på nybygget) og på Stovner (Idrettens Hus Nordbyen) i Oslo. Vi tilbyr dansekurs for barn og unge fra 3 år og oppover, flere dansesjangre og nivåer. Skolen driver med dans som kunstform og setter profesjonalitet, trygghet og danseglede høyt på klassene vi tilbyr.

Her kan du lese mer om oss. Under “Hjem” er det generell informasjon om oss og skolen vår, mens under hver avdeling finner du timeplaner, kurspriser, nyheter, påmeldingsregler m.m. som gjelder de ulike studioene våre.
Velkommen til våre hjemmesider!

Kontakt oss:
Link til påmelding
post@norskballettinstitutt.no
Tlf: 46 62 74 78 (mandag-fredag kl. 10-16)

Her kan du lese mer om vår filosofi og hva du kan forvente av oss. 
Velkommen til å danse med oss

For mer info om de ulike avdelingen våre (blant annet avdelingens tilbud og timeplaner, pedagoger, elevforestillinger, priser, nyheter) velger du Avdeling Lillestrøm, Avdeling Løren, Avdeling Stovner eller Avdeling Majorstuen i den øverste menylinjen.

Skolens eier Kjerstin Kartrud

Kjerstin eier skolen og er kunstnerisk og økonomisk ansvarlig ved Norsk Ballettinstitutt. Hun bor til vanlig i USA, men er hjemme i Norge under elevforestillingene våre og ved oppstart.

Du kan hele året nå Kjerstin på e-post: kjerstin@norskballettinstitutt.no

Kjerstin begynte sin danseutdannelse i en alder av 11 år i Zürich og senere i Stuttgart. 19 år gammel ble hun ansatt ved Den Norske Nasjonalballetten hvor hun var danser og instruktør/prøveleder i 22 år. Der danset hun en rekke store roller i bl. a. «Svanesjøen», «Nøttteknekkeren», «Bernardas Hus», «Don Quixote», «Strender», «Vårofferet» m.fl. Kjerstins erfaring er allsidig, og hun danset også et år med «Carte Blanche».

Høsten 1996 startet hun som ansvarlig leder for opplæringen i klassisk ballett og barnedans ved Torild Frostad Dansestudio (Strømmen og Majorstua). Hun har også tatt videre utdannelse for å best mulig kunne ta vare på barn og unge som ønsker å danse.

I 2001 kjøpte hun Mona Løberg Dansestudio på Lørenskog, noen år senere tok hun over Torild Frostad Dansestudio på Majorstua, og i 2006 flyttet hun inn på nye Lillestrøm Kultursenter. Kjestin eier i dag Norsk Ballettinstitutt både i Lillestrøm og i Oslo.

Kjerstin har studert anatomi, fysiologi og pedagogikk ved Norges Idrettshøgskole og fulgt deler av pedagogutdannelsen ved Statens Balletthøgskole. De senere årene har hun også etablert et godt samarbeid med The National Ballet School i Toronto, Canada, hvor hun deltar regelmessig på kurs og seminarer om ballettundervisningens utvikling og fremgang.

Dinna Bjørn, tidligere ballettsjef ved Den Norske Opera, sier om Kjerstin: «Hun er en god kunstner med stor sans for det dramatiske. Hun har også gode pedagogiske evner og fin formidlingssans som hun utviklet gjennom de oppgavene hun er blitt gitt som instruktørassistent og ansvarshavende prøveleder ved balletten. Hun forstår i særlig grad å henvende seg til barn og unge».

Ballettskolesjef Knut Breder ved Ballettskolen ved Den Norske Opera & Ballett uttaler følgende: «DNOB`s ballettskole har ved flere anledninger fått henvist lovende elever fra Kjerstin Kartrud ved Norsk Ballettinstitutt. Jeg setter stor pris på å få arbeide videre med disse elevene som stiller med en god base og fine arbeidsvaner. DNOB`s ballettskole ser frem til fortsatt godt samarbeid med Kartrud og Norsk Ballettinstitutt».

Skolens administrasjon​

Norsk Ballettinstitutt eies av Kjerstin Kartrud, men den daglige driften er det kontorsjef Isabella og pr- og markedssjef Ingvild som har tatt seg av siden 2011. De siste årene har de også fått god hjelp med den daglige driften av Hanne Karoline, og har også nylig fått inn Ida og Katharina som hjelp i administrasjonen. I tillegg har vi et 20-talls med dyktige pedagoger som underviser hos oss på timesbasis.


Kontorsjef Isabella Kupper:
isabella@norskballettinstitutt.no / post@norskballettinstitutt.no
Isabella har jobbet hos oss siden 2004, hun er i dag vår kontorsjef og har ansvaret for skolens daglige drift sammen med Ingvild. Hun er også pedagog hos oss.
Det er Isabella som håndterer de fleste mail, samt kontortelefon. Hun er blant annet ansvarlig for alt av bookinger og fakturaer, og er også prosjektleder for elevforestillingene våre.
Les mer om Isabella her

PR- og markedssjef Ingvild Szabo Varkøy:
ingvild@norskballettinstitutt.no
Ingvild har jobbet hos oss siden 2006 og har i dag ansvaret for skolens daglige drift sammen med Isabella, og er også pedagog hos oss. 
Ingvild møter du på kontortelefonen, og hun er også ansvarlig for bl.a. alt av nyhetsmail og informasjon ut til kunder, promotering av NBI, hjemmesiden og SoMe. 
Les mer om Ingvild her 

Kontor- og administrasjonsmedarbeider Hanne Karoline Stellander Engelstad:
Hanne Karoline er i permisjon frem til høsten 2023.

Hanne Karoline begynte som pedagog hos oss i 2009 og har jobbet på kontoret siden 2015. Hun har blant annet hovedansvaret for Dansekompaniet vårt og salg av dansetøy, og hun er del av vår daglige drift.
Les mer om Hanne her

Dansetøy-ansvarlig og adm.medarbeider Ida Sofie Mathisen:
dansetoy@norskballettinstitutt.no / ida@norskballettinstitutt.no
Ida har jobbet som pedagog hos oss siden 2020, og er nå vikar som dansetøyansvarlig. Hun er også den mange nye kunder møter på gjennom prøvetimer i oppstartsukene våre, samt er ansvarlig for Dansekompaniet og Dansecamp-er frem til Hanne er tilbake fra permisjon. 
Les mer om Ida her

Administrasjonsmedarbeider Katharina Øines:
Katharina begynte på NBI våren 2022, og høsten 2022 blir hun også del av vår administrasjon. Hun tar over som ansvarlig for barnedans-programmet vårt etter Marie sommeren 2023, og vil også hjelpe oss med våre ekstra sosiale eventer, regnskap m.m.
Les mer om Katharina her

Telefontider kontor ‐ tlf. 466 27 478:
Mandag‐fredag kl. 10.00‐16.00.
Send sms eller mail utover dette.

Våre pedagoger

Norsk Ballettinstitutt bestreber seg på til en hver tid å ha høyskoleutdannede pedagoger, eller pedagoger/instruktører med lang erfaring innen sitt felt.

Størsteparten av våre pedagoger har utdannelse fra høyskoler/universitet i Norge eller utlandet innenfor dans og pedagogikk, eller tilsvarende erfaring som utøvende danser.

Elever under utdannelse ved høyskoler, videregående eller annen danseutdannelse kan få undervise hos oss under kyndig veiledning av våre dyktige pedagoger. Dette er en del av vår kvalitetssikring for at vårt tilbud til deg skal være det beste du kan få. Du kan lese mer om våre pedagoger og deres bakgrunn under hver avdeling øverst på siden.

Gjennom alle år har vi hatt mange dyktige, profesjonelle og engasjerte pedagoger hos oss, og det er ikke til å komme bort ifra at mange av våre ansatte er unge kvinner. Noen vil underveis søke videreutdanning, annen utdanning, reise, stifte familie eller arbeide som profesjonelle dansere. Derfor vil elevene i noen grad oppleve at nye pedagoger erstatter gamle. Slik er det, og slik vil det bli. Vi sørger likevel for at alle skal føle seg trygge og tatt vare på uansett hvem som underviser!

Gled deg til å bli bedre kjent med din pedagog!