Velkommen til å danse med oss! - Norsk Ballettinstitutt | Dansekurs, Danseskole & Ballettskole i Oslo og Viken

Norsk Ballettinstitutt | Dansekurs, Danseskole & Ballettskole i Oslo og Viken

Menu

Vår visjon

Scenedans
Som skole holder vi på med dans som scenekunst, og ikke som idrett eller konkurransegren. Dette kan være nyttig å bite seg merke i allerede nå, da forskjellene er relativt store både i tilbud til deg og hva slags filosofi vi jobber etter. 

Kvalitet
Vi legger stor vekt på å tilrettelegge undervisningstimene for den enkelte elev, og alle får tilbakemeldinger og tett oppfølging av sine pedagoger. De fleste av skolens pedagoger har høgskoleutdannelse innen dans, og noen har også lang erfaring som profesjonelle dansere. Dette bidrar til at vi er en skole med høy kvalitet. 

Godt sosialt miljø
Vi er opptatt av å knytte til oss våre elever på en positiv måte, og har ulike tiltak for å gjøre trivselsfaktoren så høy som mulig for våre elever. Pedagogene jobber for å skape en gruppetilhørighet på klassene, og at hver og en elev føler seg sett. Det er viktig for oss at elever og pedagoger jobber som team, hvor alle er inkluderende og har gode sosiale bånd til hverandre.

Vi tror på at alle føtter kan danse. 

Velkommen til både dans, moro og nye venner!

Hva du kan forvente av oss

Vårt motto er at alle føtter kan danse, og derfor ønsker vi alle, både liten og stor, velkommen på våre dansetimer.

Dette er hva dere kan forvente av oss:

 • Du vil lære noe nytt og meningsfylt
 • Du blir ivaretatt av pedagogene
 • Det er gøy og mest sannsynlig vil du trives på klasse
 • Vi har et sunt miljø hvor alle elever er like viktige
 • Vi er profesjonelle og i ditt lokalmiljø
 • Klassene går som annonsert
 • Vi har høy kvalitet på undervisningen og dyktige lærere 

Hva du vil få ut av å danse hos oss:

 • Vi danser/beveger oss til allslags musikk
 • Du vil opparbeide kroppskontroll og koordinasjon
 • Du vil forbedre selvtilliten og oppleve mestringsglede, bl.a. ved å være med på scenen foran et publikum
 • Du vil oppleve danseglede!
 • Klassene våre er inkluderende og elevene må lære å samarbeide
 • Du vil generelt få en god selvfølelse 

Velkommen til oss!