Norsk Ballettinstitutt Lillestrøm, Lørenskog og Oslo

Vår filosofi​

Scenedans
Som skole holder vi på med dans som scenekunst, og ikke som idrett eller konkurransegren. Dette kan være nyttig å bite seg merke i allerede nå, da forskjellene er relativt store både i tilbud til deg og hva slags filosofi vi jobber etter. Hos oss er alle elever fra 4 år og oppover med på vår årlige elevforestilling. Denne settes opp og selges som en profesjonell forestilling, på stor scene med kostymer, scenelys og mye publikum i salen. Dette er den store styrkeprøven for alle elever og pedagoger, og noe alle ser fram til. Det er stor stemning både i salen, på og bak scenen under disse forestillingene, som går over en eller to helg/-er i april/mai.​​

​Kvalitet
Vi legger stor vekt på å tilrettelegge undervisningstimene for den enkelte elev, og alle får tilbakemeldinger og tett oppfølging av sine pedagoger. De fleste av skolens pedagoger har høgskoleutdannelse innen dans, og noen har også lang erfaring som profesjonelle dansere. Dette bidrar til at vi er en skole med høy kvalitet. Vi har også et godt samarbeid med Ballettskolen ved Den Norske Opera & Ballett og den Nasjonale Ballettskolen i Toronto, Canada – som per i dag er en av verdens ledende ballettskoler innen utdanning av dansere og ballettpedagoger. Flere av våre elever er blitt tatt opp ved Ballettskolen ved Den Norske Opera & Ballett, som er Norges eneste profesjonelle ballettskole for barn og unge. De av våre elever som har søkt seg inn på danselinjene på videregående skoler har for det meste fått plass.​​

Godt sosialt miljø ​​
Vi er opptatt av å knytte til oss våre elever på en positiv måte, og har ulike tiltak for å gjøre trivselsfaktoren så høy som mulig for våre elever. Vi jobber med at pedagogene skal skape en gruppetilhørighet på klassene, og at hver og en elev føler seg sett. I tillegg møter vi alle sammen på skolens elevforestillinger, hvor man blir kjent med elever fra andre grupper. 
Vi ønsker å styrke båndene både mellom pedagog og elev, men også elevene i mellom. Det er viktig for oss at elever og pedagoger jobber som team, hvor alle er inkluderende og har gode sosiale bånd til hverandre.​​

Fasiliteter ​​
Vi har tilsammen 5 dansesaler og et bredt dansetilbud til deg. Vi ligger sentralt til med enkle kommunikasjonslinjer til alle våre skoler. Se kart nederst på siden.

Vi er danseskolen som driver med scenedans. Vår kvalitet, er din sikkerhet.

Velkommen til både dans, moro og nye venner!​