Norsk Ballettinstitutt Lillestrøm, Lørenskog og Oslo

Skolens administrasjon​

Norsk Ballettinstitutt eies av Kjerstin Kartrud, men den daglige driften er det kontorsjef Isabella og pr- og markedsansvarlig Ingvild som tar seg av. I tillegg har vi et 20-talls med dyktige pedagoger som underviser hos oss.

Kontorsjef Isabella Kupper:
isabella@norskballettinstitutt.no / post@norskballettinstitutt.no
Isabella er vår kontorsjef og har ansvaret for skolens daglige drift sammen med Ingvild, og er også pedagog hos oss.

PR- og markedsansvarlig Ingvild Szabo Varkøy:
ingvild@norskballettinstitutt.no
Ingvild har ansvaret for skolens daglige drift sammen med Isabella, og er også pedagog hos oss.

Kontor- og administrasjonsmedarbeider Hanne Karoline S. Fosland:
hanne_karoline@norskballettinstitutt.no 
Hanne Karoline har hovedansvaret for Dansekompaniet vårt og salg av dansetøy, og er også pedagog hos oss. Hun har kontortid tirsdag, onsdag og torsdag våren 2019. 

Skolens eier Kjerstin Kartrud:
kjerstin@norskballettinstitutt.no
Kjerstin er NBIs eier og kunstnerisk og økonomisk ansvarlig. Hun bor til vanlig i USA, men er i Norge hos oss omkring oppstart og elevforestillinger. 

Telefontider kontor ‐ tlf. 466 27 478:
Mandag‐fredag kl. 10.00‐16.00.
Send sms eller mail utover dette, da vi gjerne underviser selv eller er med egne barn på kveldstid.

Skolens eier Kjerstin Kartrud​

Kjerstin eier skolen og er kunstnerisk og økonomisk ansvarlig ved Norsk Ballettinstitutt. De siste årene oppholder hun seg til daglig i USA, men er hjemme i Norge under elevforestillingene våre og ved oppstart.

Du kan hele året nå Kjerstin på e-post: kjerstin@norskballettinstitutt.no.

Kjerstin begynte sin danseutdannelse i en alder av 11 år i Zürich og senere i Stuttgart. 19 år gammel ble hun ansatt ved Den Norske Nasjonalballetten hvor hun var danser og instruktør/prøveleder i 22 år. Der danset hun en rekke store roller i bl. a. «Svanesjøen», «Nøttteknekkeren», «Bernardas Hus», «Don Quixote», «Strender», «Vårofferet» m.fl.

Kjerstins erfaring er allsidig, og hun danset også et år med «Carte Blanche».

Høsten 1996 startet hun som ansvarlig leder for opplæringen i klassisk ballett og barnedans ved Torild Frostad Dansestudio (Strømmen og Majorstua). Hun har også tatt videre utdannelse for å best mulig kunne ta vare på barn og unge som ønsker å danse.

I 2001 kjøpte hun Mona Løberg Dansestudio på Lørenskog, og drifter i dag både Norsk Ballettinstitutt på Lørenskog, i Lillestrøm og i Oslo.
Kjerstin har studert anatomi, fysiologi og pedagogikk ved Norges Idrettshøgskole og fulgt deler av pedagogutdannelsen ved Statens Balletthøgskole. De senere årene har hun også etablert et godt samarbeid med The National Ballet School i Toronto, Canada, hvor hun deltar regelmessig på kurs og seminarer om ballettundervisningens utvikling og fremgang.

Dinna Bjørn, tidligere ballettsjef ved Den Norske Opera, sier om Kjerstin: «Hun er en god kunstner med stor sans for det dramatiske. Hun har også gode pedagogiske evner og fin formidlingssans som hun utviklet gjennom de oppgavene hun er blitt gitt som instruktørassistent og ansvarshavende prøveleder ved balletten. Hun forstår i særlig grad å hendvende seg til barn og unge».

Ballettskolesjef Knut Breder ved Ballettskolen ved Den Norske Opera & Ballett uttaler følgende: «DNOB`s ballettskole har ved flere anledninger fått henvist lovende elever fra Kjerstin Kartrud ved Norsk Ballettinstitutt. Jeg setter stor pris på å få arbeide videre med disse elevene som stiller med en god base og fine arbeidsvaner. DNOB`s ballettskole ser frem til fortsatt godt samarbeid med Kartrud og Norsk Ballettinstitutt».

Kjerstin har tre barn og bor det meste av året i USA, men er i Norge i forbindelse med ballettskolens oppstart og elevforestillinger.

Våre pedagoger

Norsk Ballettinstitutt bestreber seg på til en hver tid å ha høyskoleutdannede pedagoger, eller pedagoger/instruktører med lang erfaring innen sitt felt.

Størsteparten av våre pedagoger har utdannelse fra høyskoler/universitet i Norge eller utlandet innenfor dans og pedagogikk, eller tilsvarende erfaring som utøvende danser.

Elever under utdannelse ved høyskoler, videregående eller annen danseutdannelse kan få undervise hos oss under kyndig veiledning av våre dyktige pedagoger. Dette er en del av vår kvalitetssikring for at vårt tilbud til deg skal være det beste du kan få. Du kan lese mer om våre pedagoger og deres bakgrunn under hver avdeling øverst på siden.

Gjennom alle år har vi hatt mange dyktige, profesjonelle og engasjerte pedagoger hos oss, og det er ikke til å komme bort ifra at mange av våre ansatte er unge kvinner. Noen vil underveis søke videreutdanning, annen utdanning, reise, stifte familie eller arbeide som profesjonelle dansere. Derfor vil elevene i noen grad oppleve at nye pedagoger erstatter gamle. Slik er det, og slik vil det bli. Vi sørger likevel for at alle skal føle seg trygge og tatt vare på uansett hvem som underviser!

Gled deg til å bli bedre kjent med din pedagog!