Norsk Ballettinstitutt | Dansekurs, Danseskole & Ballettskole i Oslo og Akershus

Menu

Påmeldings- og betalingsregler

Her finner du skolens regler for påmelding og betaling.

Generelle betingelser

1
. Påmelding, prøvetime og avmelding
Eleven er påmeldt for et skoleår av gangen (høstsemester og vårsemester).

Hvis du ikke ønsker å gå vårsemesteret, vær vennlig å gi skriftlig beskjed på mail til post@norskballettinstitutt.noi god tid før semesterets oppstart (januar).

Før hvert høstsemester må alle melde seg på på nytt.
Påmeldingen til kurs er bindende, eventuell avbestilling må skje senest en dag før kursstart. Dette må gjøres ved å sende mail til post@norskballettinstitutt.no.

Påmeldingen er ikke bindende før prøvetimen er gjennomført.

Hvis vi ikke mottar annen tilbakemelding på mail før neste kursdag er påmeldingen bindende etter prøvetimen, og du/dere regnes som påmeldt til kurs listet opp i ordrebekreftelsen. 

Se egne regler vedr. fravær/sykdom i punkt 6.

Første kursdag må elever under 12 år møte i god tid sammen med en foresatt.

2. Betaling

Nytt høsten 2020:
Ved påmelding i bookingen skal det innbetales et innmeldingsgebyr på kr. 150,- via Vipps/kortbetaling per ordre. Dette er en del av den totale kursavgiften din, men tilbakebetales ikke ved avmelding av kurset.

Faktura for resten av kurset vil alltid bli sendt på mail til foresatte når påmelding er mottatt. Vi ber om at du betaler denne innen forfall. Bruk KID-nummeret, slik at innbetalingen din blir korrekt registrert. Hvis du ikke mottar faktura, send en mail til post@norskballettinstitutt.no med ordrenummer og elevens navn.

Ved utestående kursavgift må vi i verste fall utelukke eleven fra dansetrening hos oss.

Ønskes betalingsoppdeling må dette avklares før kursstart på mail. Administrasjonsgebyr for oppdeling er på kr 75,-.
Vi forventer at det delbetales løpende hver måned, max oppdeling er 2 måneder etter oppstart av kurset.

Hvis du mot formodning ikke har mailadresse eller nettbank ber vi deg kontakte oss på tlf. 46627478.

Refusjon av kursavgift
Det gis ingen refusjon av kursavgift hvis man har vært på danseklassen mer enn en gang (prøvetimen). Unntaket er ved skader ved fremvisning av legeattest (se punkt 6). 


NB! Egne betalingsregler for dansecamp og sommerkurs! Se lenger ned på siden eller hjemmesiden www.dansen.no

3. Alle må sende inn påmelding via elektronisk skjema
Hvis du ikke har sendt inn påmelding via hjemmesiden og fått en bekreftelse på denne, er det ikke sikkert at du får plass på ønsket kurs og du kan bli stoppet i døren. Send derfor alltid inn påmelding via hjemmesiden i god tid før oppstart. Er det venteliste på partiet kan du ikke ta en prøvetime før du har fått plass.

4. Nivå- og aldersinndeling
Ved påmelding av elever som ikke har gått på våre kurs før, er det opp til den ansvarlig pedagogen å vurdere om eleven passer inn på nivået, hvis de er meldt på noe annet enn et nybegynnerkurs (nivå I).

Dette gjelder også våre elever som melder seg på noe annet enn det som er blitt anbefalt for dem.

Vi ber vennligst alle om å respektere våre aldersinndelinger på klassene. Dette er gjort med en hensikt og det er kun ved sjeldne anledninger at vi ønsker å gå utenom dette.

5. Verdisaker
Verdisaker oppbevares på eget ansvar. Vil dere låse inn tøy og verdisaker kan dere ta med egne små hengelåser og låse de inn i skapene i garderoben (kun på Lillestrøm). Ta ellers med verdisaker og ting du ellers er redd for inn i dansesalene. Alle verdisaker oppbevares på eget ansvar.

6. Sen påmelding og sykdom
For sen påmelding regnes som fravær. Det gis derfor ikke avslag på kursavgift for de første fire ukene av semesteret. Ved lang tids sykdom (ved alvorlige skader eller alvorlig sykdom mer enn tre uker) refunderes semesteravgiften avregnet fra sykemeldingsdato bekreftet ved legeattest. Ved kortere fravær grunnet sykdom (eks. influensa, omgangssyke), reiser eller lignende refunderes ikke semesteravgift eller deler av denne.

7. Avlysning av timer
Det kan forekomme avlysning av timer på grunn av sykdom eller andre årsaker. Dette kompenseres ikke med redusert semesteravgift.

Disse timene blir vanligvis tatt igjen ved en senere anledning. Det informeres om avlysninger og ekstratimer via e-post og/eller SMS til elevens «foresatte».

Hvis det av en eller annen grunn kun dukker opp 1-2 elever på klasse står pedagogen fritt til å velge å avlyse eller å holde klassen, etter avtale med eleven.

8. «Nedlegging» av timer
Norsk Ballettinstitutt forbeholder seg retten til å avlyse grupper der det er 10 eller færre betalende påmeldte elever, i løpet av de 4 første ukene av kurset. Da vil vi så godt det lar seg gjøre komme med tilsvarende alternativer. Hvis det ikke finnes et passende kurs blir semesteravgiften for det aktuelle kurset refundert til de aktuelle elevene som har betalt. 

9. Bilder/Video
Vi forbeholder oss retten til å bruke bilder og videopptak fra undervisning og forestillinger arrangert av Norsk Ballettinstitutt. Disse kan for eksempel brukes til egen reklame, plakater, vår Facebookside, annonser og på vår hjemmeside.

Hvis dette IKKE er ok, send en mail til post@norskballettinstitutt.no med elevens navn, studiosted og hvilket kurs eleven går på.

10. Skader
Skolen har intet ansvar for skader som elevene måtte pådra seg eller for uhell som måtte skje innenfor skolens område.

Eleven trener på eget ansvar.

11. Force majeure
Hvis det oppstår ekstraordinære hendelser utenfor vår kontroll (som brann, streik, lock-down, flom, krig, opprør, naturkatastrofer osv.), som hindrer oss i å gjennomføre vår danseundervisning, er dette utenfor vår kontroll og NBI er fritatt for alt ansvar.
Dette kompenseres ikke med redusert semesteravgift.


Påmeldingsregler Sommerkurs NBI

Påmelding på sommerkurs er bindende når kursavgift er betalt. Faktura blir tilsendt på mail i forkant av kursstart. 

Det gis ingen refusjon av kursavgiften. 
Unntaket er ved akutt/alvorlig sykdom hvor kursavgiften refunderes ved fremvisning av legeattest.

Det gis ingen prøvetime på sommerkurs, med unntak av barneballett 3-5 år.

Ved for få elever (mindre enn 5 påmeldte) forbeholder vi oss retten til å avlyse kurset. Da vil vi så godt det lar seg gjøre komme med tilsvarende alternativer. Hvis det ikke finnes et passende kurs blir kursavgiften for det aktuelle kurset refundert til de aktuelle elevene som har betalt.

Sen påmelding regnes som fravær. 

Ved kortere fravær grunnet sykdom, reiser eller lignende refunderes ikke kursavgift eller deler av denne.

Kontakt oss på post@norskballettinstitutt.no ved spørsmål!

KORONABETINGELSER HØSTEN 2020

Norsk Ballettinstitutt forholder seg til de til enhver tid gjeldende anbefalingene fra FHI (Folkehelseinstituttet). Dette kan medføre endringer i vår planlagte kursvirksomhet på relativt kort varsel. Det kan innebære endrede tider, dager eller avvikling av kurset i sin helhet. Det kan også medføre at noe undervisning vil foregå digitalt.

Dersom et kurs blir helt avlyst tilbakebetaler NBI kursavgiften for de tapte klassene.

Dersom endringer pga. koronasituasjonen inntrer før kursstart, og kunden ønsker å trekke kjøpet, vil kunden få tilbake evt. allerede innbetalt kursavgift i sin helhet.

Alle elever plikter å bidra i arbeidet med smittevern og følge anvisningene fra pedagoger og administrasjonen ved Norsk Ballettinstitutt.