fbpx

Norsk Ballettinstitutt | Dansekurs, Danseskole & Ballettskole i Oslo og Viken

Menu

Merkedatoer vårsemesteret 2022

Her finner du info om viktige datoer for dansesemesteret våren 2022. Velkommen til et nytt semester!

HUSK at du er påmeldt for 1 skoleår av gangen på NBI.

Alle som danser høsten 2021 er derfor automatisk påmeldt til vårsemesteret 2022 og vil få ny ordrebekreftelse for vårens kurs på mail i november.
Ønsker du å endre/si opp kurs må dette gjøres via post@norskballettinstitutt.no i god tid før oppstart av kurset (du kan ikke gjøre dette selv i bookingen).

Alle nye påmeldinger må gjøres via bookingsystemet vårt (også kun for prøvetimer).
Førstemann-til-mølla!

Nytt høsten 2020:
Ved påmelding i bookingen skal det innbetales et innmeldingsgebyr på kr. 150,- via Vipps/kortbetaling per ordre. Dette er en del av den totale kursavgiften din, men tilbakebetales ikke ved avmelding av kurset.

Du kan velge om du vil betale hele kursavgiften ved påmelding i bookingen, eller kun påmeldingsgebyret og få restbeløpet på faktura på mail. Faktura for resten av kurset vil da bli sendt på mail til foresatte når påmelding er mottatt. Hvis du ikke mottar faktura, send en mail til post@norskballettinstitutt.no med ordrenummer og elevens navn.

HER finner du våre priser og regler


MERKEDATOER våren 2022

Alle kurs går over 14 uker

NBI Lillestrøm og NBI Stovner:
Oppstart i uke 1-2: kursene starter fra og med lørdag 8. januar 2022

Siste ordinære undervisningsuke Lillestrøm og Stovner:
Uke 16-17: lørdag 23. april-fredag 29. april

NBI Løren og NBI Majorstuen:
Oppstart i uke 2-3: kursene starter fra og med lørdag 15. januar 2022

Siste ordinære undervisningsuke Løren og Majorstuen:
Uke 17-18: lørdag 30. april-fredag 6. mai

Alle skoler:

Vinterferie: Uke 8: Mandag 21.- søndag 27. februar 2022

Påskeferie: Uke 15: Mandag 11.-mandag 18. april 2022
Klassene begynner igjen tirsdag 19. april. 
NB! Alle mandagsgruppene mister en klasse pga. mandag 2. påskedag. Denne klassen tas igjen en helg i løpet av våren. Dere det gjelder får egen info. 

Semesteret avsluttes med en visningsklasse for foresatte for elever 3-6 år. 
Alle elever fra barneballett 4-6 år og oppover er med på vårens store elevforestilling (voksen-klassene avgjør med pedagog + kontoret om de er med eller ikke), og alle øvrige elever avslutter vårens semester med dette.


Vårforestilling 2022 på Lillestrøm Kultursenter:

Teatersalen (Lillestrøm-, Stovner- og noen få Løren-elever): Lørdag 30. april & Søndag 1. mai

Stjernesalen (Løren- og Majorstuen-elever + noen få elever fra Lillestrøm): Søndag 8. mai
+ prøver på scenen i Lillestrøm lørdag 7. mai

Forestillingene spilles til sammen 4 ganger helgen 30. april-1. mai (for Lillestrøm- og Stovner-elever + noen få Løren-elever), og 2 ganger søndag 8. mai (for Løren og Majorstuen-elever + noen få Lillestrøm-grupper).
Merk: Ikke alle elever medvirker i alle forestillinger. Full oversikt og mer info kommer i løpet av vinteren 2022. 

Les mer om forestillingene våre under “Spørsmål og svar“.

NB! Dette er foreløpig informasjon. Endringer kan forekomme pga. koronasituasjonen.

KORONABETINGELSER VÅREN 2022

Norsk Ballettinstitutt forholder seg til de til enhver tid gjeldende anbefalingene fra FHI (Folkehelseinstituttet) og myndighetene. Dette kan medføre endringer i vår planlagte kursvirksomhet på relativt kort varsel. Det kan innebære endrede tider, dager eller avvikling av kurset i sin helhet. Det kan også medføre at noe undervisning vil foregå digitalt eller bli utsatt. 

Alle elever plikter å bidra i arbeidet med smittevern og følge anbefalingene fra myndighetene, samt fra pedagoger og administrasjonen ved Norsk Ballettinstitutt.

Påmelding er ikke bindende før første klasse har vært gjennomført.