Norsk Ballettinstitutt | Dansekurs, Danseskole & Ballettskole i Oslo og Akershus

Menu

Våre retningslinjer fra fagforbundet vårt

Norske Dansekunstnere sine «koronavettregler»:
Du kan også se dem her


Alle skal følge anbefalingene fra offentlige myndigheter. 

• Dem som tilrettelegger for aktivitet, skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige myndigheter, Norske Dansekunstnere eller andre relevante særforbund, og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette.

• Det skal ikke utøves aktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko, og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.
 

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter:

• Personer som er smittet av Covid-19, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjoner, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand, skal ikke delta.

• Personer som ikke følger de instruksjoner arrangøren / skolen osv. gir for utøvelse av aktiviteten.
 

Ved tilrettelegging av prøver, produksjon og formidling av dansekunst:

• Det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst 1 meters avstand, og at det ikke er mer enn 20 personer som deltar i en gruppe ved private arrangementer.

• Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt.

• Ved aktiviteter for barn og unge skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.

• Det skal ikke brukes fellesgarderober / fellesdusjer.

• Deltakerne skal ikke dele utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret (f.eks matter / barr / kostymer / scenografi osv.).

• For undervisning betyr dette at det tillate antall personer skal ha sitt eget område i rommet, som ikke andre går inn i. Man må kunne dele opp rommet slik at hver person har sitt eget område med minimum 1 meters avstand fra andre personer, i alle retninger.

• Fysisk aktivitet er definert med høyere risiko for smitte, og vi anbefaler derfor at man legger til rette for så stor avstand mellom deltakerne som overhodet mulig.

• Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks god tilgang til Antibac og rutiner for vask av hender, klær og utstyr før og etter aktiviteten.

• Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader, som fører til fysisk kontakt mellom den skadede og f.eks pedagog /koreograf.

• Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra aktiviteten.
 

Spesielle anbefalinger for undervisning:

• Norske Dansekunstnere oppfordrer på det sterkeste til å opprettholde online undervisning så langt det er mulig.

• Norske Dansekunstnere anbefaler på det sterkeste å unngå fysisk undervisning i skolens lokaler så langt dette er mulig.

– Begrunnelsen for dette er at det fremdeles ikke foreligger smitteveiledere for fysisk aktivitet for barn og unge, og for aktivitet som krever fysisk kontakt.

– Vi anser det som i noen tilfeller vanskelig å kunne tilby alle et likt tilbud, samtidig som man overholder alle restriksjoner.
 

Ved undervisning i skolens lokaler ber vi om at det følgende overholdes:

• Alle personer skal holde seg minimum 1 meter fra hverandre.

§ Fysisk aktivitet er definert som en risiko for smitte, og vi ber derfor om at man legger til rette for mer avstand enn 1 meter mellom hver deltaker.

• Det må legges til rette for grundig vask og desinfisering av alle flater mellom klasser.

§ Dette gjelder alle rom deltakere oppholder seg i / beveger seg gjennom.

• I studio skal man påse at det er minimum 1 meters avstand mellom alle personer i alle retninger.

§ Fysisk aktivitet er definert som en risiko for smitte, og vi ber derfor om at man legger til rette for mer avstand enn 1 meter mellom hver deltaker.

• Fellesarealer bør ikke benyttes.

• Toaletter og dusjer skal ikke benyttes – må man på toalettet må man ha gode rutiner på hvordan dette kan gjennomføres / rengjøres fra gang til gang.

• Ved henting og levering – dette må skje utendørs slik at f.eks.foreldre ikke kommer inn i skolens lokaler. Det anbefales at det legges opp til at henting og levering skjer puljevis, slik at ikke alle ankommer samtidig.

• God ventilering i skolens lokaler.

• Arrangør har ansvar for at alle overholder smittevernbestemmelser, og kan bortvise deltakere som bryter disse.

• Arrangør skal ha oversikt over alle som er tilstede, spore smitte ved behov, og ha gode rutiner for kommunikasjon med deltakere e.l.