Norsk Ballettinstitutt | Dansekurs, Danseskole & Ballettskole i Oslo og Akershus

Menu

Nå nærmer det seg dansestart igjen! 😃

Kjære alle våre dansere med foresatte!

Her kommer ny oppdatering fra oss på Norsk Ballettinstitutt (mandag 11. mai 2020).

Nå begynner det å nærme seg oppstart igjen etter en lang og merkelig vår. Fra og med neste uke blir det mer liv hos oss igjen, – endelig! 😃
Noen av klassene våre vil være fysisk i dansesalene (og noen har startet opp allerede denne uken), mens andre må fortsatt gå som online-danseklasser via Facebook-gruppene våre. 

Kontoret (Ingvild og Isabella) er tilbake fra permitteringen sin torsdag 14. mai, så på torsdag og fredag denne uken vil alle grupper få en egen mail med direkte informasjon til deg. 
* Sjekk søppelmappen din hvis du ikke har fått noen mail innen fredag ettermiddag!* 
Mailene vil bli sendt ut via bookingsiden vår og til den mailen du har registrert i påmeldingen.

I forhold til fysisk undervisning i dansesalene har vi klare retningslinjer fra fagforbundet vårt (NoDa) å forholde oss til. Disse kan dere lese om lenger nede, og det er viktig at dere leser det og er oppdatert på dem selv også.

I alle studioene våre desinfiserer vi, og det er teipet opp med 2×2 meters ruter på gulvet slik at hver elev har «sin» rute. Med trygg avstand er det plass til mellom 8-20 elever i salen (avhengig av hvilket studio du er i og studioets størrelse).
NB! Hver klasse må kortes ned med 15-20 minutter slik at pedagogen har anledning til å følge elvene ut, desinfisere salen og slippe inn neste gruppe.

Til info kan vi allerede informere om at alle danselek-timer og barneballett-timer (elever 3-6 år) vil ha klasser online. Fra nivå 1 og oppover vil det bli mer fysiske klasser. 

Mer info får dere i mailene som blir sendt ut med aktuell info til din gruppe. 

Vi gleder oss veldig til å komme i gang og danse med dere igjen!!! 😊

Har du spørsmål kan de rettes til kjerstin@norskballettinstitutt.no, og f.o.m. torsdag 14. mai er Isabella og Ingvild tilgjengelig på mail og kontortelefon også. 

Med ønske om en riktig fin maiuke så lenge,
Norsk Ballettinstitutt 

Norske Dansekunstnere sine "koronavettregler"

Våre retningslinjer fra fagforbundet vårt. Du kan også se dem her

Alle skal følge anbefalingene fra offentlige myndigheter. 

• Dem som tilrettelegger for aktivitet, skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige myndigheter, Norske Dansekunstnere eller andre relevante særforbund, og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette.

• Det skal ikke utøves aktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko, og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.
 

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter:

• Personer som er smittet av Covid-19, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjoner, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand, skal ikke delta.

• Personer som ikke følger de instruksjoner arrangøren / skolen osv. gir for utøvelse av aktiviteten.
 

Ved tilrettelegging av prøver, produksjon og formidling av dansekunst:

• Det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst 1 meters avstand, og at det ikke er mer enn 20 personer som deltar i en gruppe ved private arrangementer.

• Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt.

• Ved aktiviteter for barn og unge skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.

• Det skal ikke brukes fellesgarderober / fellesdusjer.

• Deltakerne skal ikke dele utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret (f.eks matter / barr / kostymer / scenografi osv.).

• For undervisning betyr dette at det tillate antall personer skal ha sitt eget område i rommet, som ikke andre går inn i. Man må kunne dele opp rommet slik at hver person har sitt eget område med minimum 1 meters avstand fra andre personer, i alle retninger.

• Fysisk aktivitet er definert med høyere risiko for smitte, og vi anbefaler derfor at man legger til rette for så stor avstand mellom deltakerne som overhodet mulig.

• Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks god tilgang til Antibac og rutiner for vask av hender, klær og utstyr før og etter aktiviteten.

• Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader, som fører til fysisk kontakt mellom den skadede og f.eks pedagog /koreograf.

• Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra aktiviteten.
 

Spesielle anbefalinger for undervisning:

• Norske Dansekunstnere oppfordrer på det sterkeste til å opprettholde online undervisning så langt det er mulig.

• Norske Dansekunstnere anbefaler på det sterkeste å unngå fysisk undervisning i skolens lokaler så langt dette er mulig.

– Begrunnelsen for dette er at det fremdeles ikke foreligger smitteveiledere for fysisk aktivitet for barn og unge, og for aktivitet som krever fysisk kontakt.

– Vi anser det som i noen tilfeller vanskelig å kunne tilby alle et likt tilbud, samtidig som man overholder alle restriksjoner.
 

Ved undervisning i skolens lokaler ber vi om at det følgende overholdes:

• Alle personer skal holde seg minimum 1 meter fra hverandre.

§ Fysisk aktivitet er definert som en risiko for smitte, og vi ber derfor om at man legger til rette for mer avstand enn 1 meter mellom hver deltaker.

• Det må legges til rette for grundig vask og desinfisering av alle flater mellom klasser.

§ Dette gjelder alle rom deltakere oppholder seg i / beveger seg gjennom.

• I studio skal man påse at det er minimum 1 meters avstand mellom alle personer i alle retninger.

§ Fysisk aktivitet er definert som en risiko for smitte, og vi ber derfor om at man legger til rette for mer avstand enn 1 meter mellom hver deltaker.

• Fellesarealer bør ikke benyttes.

• Toaletter og dusjer skal ikke benyttes – må man på toalettet må man ha gode rutiner på hvordan dette kan gjennomføres / rengjøres fra gang til gang.

• Ved henting og levering – dette må skje utendørs slik at f.eks.foreldre ikke kommer inn i skolens lokaler. Det anbefales at det legges opp til at henting og levering skjer puljevis, slik at ikke alle ankommer samtidig.

• God ventilering i skolens lokaler.

• Arrangør har ansvar for at alle overholder smittevernbestemmelser, og kan bortvise deltakere som bryter disse.

• Arrangør skal ha oversikt over alle som er tilstede, spore smitte ved behov, og ha gode rutiner for kommunikasjon med deltakere e.l.