Elevforestillinger ved NBI - Norsk Ballettinstitutt | Dansekurs, Danseskole & Ballettskole i Oslo og Viken

Norsk Ballettinstitutt | Dansekurs, Danseskole & Ballettskole i Oslo og Viken

Menu
Norsk Ballettinstitutt 2019

Elevforestillinger ved NBI

Her kan du lese mer om våre elevforestillinger ved NBI.
Full oversikt over alt det praktiske rundt neste elevforestilling finner du under hver avdeling (under “Informasjon til elever og foresatte”).

VÅRE ELEVFORESTILLINGER

Alle elever (fra 4-5 år) er med på en eller flere forestillinger en/to ganger i året. Dette er en viktig avslutning på semesteret og noe både foreldre, pedagoger og elever ser frem til. Vi ser der også som en naturlig forlengelse av den tekniske treningen de får på kurset i og med at dans er en scenisk uttrykksform. 

Vårforestillingen
Hvert vårsemester avsluttes med en stor elevforestilling på Lillestrøm Kultursenter hvor alle elever fra 4-5 år og oppover er med. Våre forestillinger er lagt opp som profesjonelle sceneforestillinger på en danse-/teaterscene og ikke som “visninger”. 
De yngste gruppene danser på 1 av til sammen 6 forestillinger, mens de eldre elevene og nivåene gjerne danser flere forestillinger. 

Vårens elevforestillinger gjelder for alle våre elever, uansett alder og nivå. Det eneste unntaket er “Danselek 3-4 år”. Dette er fordi vi synes elevene bør være litt eldre for å være på scenen, slik at dette oppleves som en spennende og positiv erfaring, istedenfor skremmende og negativt.

For voksenklassene avgjøres det i samråd med pedagogen/kontoret om dere ønsker å være med på forestillingen. 

Juleforestillingen
Siden 2008 har Norsk Ballettinstitutt satt opp “Førjulskos” på Lillestrøm Kultursenter i desember. Disse forestillingene er bygget opp med NBI Dansekompani som kjerne, og med utvalgte grupper fra skolen, det vil si at ikke alle grupper er med til jul. Disse gruppene vil variere fra år til år, og blir plukket ut for å vise skolens allsidighet.

I 2017 “oppgraderte” vi og satte opp vår egen “Nøtteknekkeren” for første gang. Forestillingen er fremdeles med Dansekompaniet vårt som kjerne, i tillegg til utvalgte grupper fra skolen som vil vise skolens allsidighet. 

Vi har tatt utgangspunkt i juleballett nr. 1, og laget en sammenhengende forestilling hvor alle grupper får en rolle ut ifra historien. Dette er vår egen utgave av “Nøtta”, hvor så godt som alle skolens aldre, sjangere og stiler blir representert. I tillegg blir solistrollene danset hovedsakelig av dansere fra Dansekompaniet vårt. Alle 4 forestillingene vi hadde i desember 2017 gikk utrolig bra og ble en utsolgt braksuksess som struttet av julestemning, og i både 2018 og 2019 hadde vi til sammen 6 flotte og nesten helt utsolgte forestillinger.
Videre fremover vil vi kjøre “Førjulskos” og “Nøtteknekkeren” annethvert år, fremdeles for Dansekompaniet vårt og utvalgte elever ved skolen.

I desember 2021 blir det ny runde med “Førjulskos”, hvis koronapandemien tillater oss det. 

Les mer om våre forestillinger under menyknappen Spørsmål og svar.

Info om juleforestillingen 2021

Vi liker oss aller best på scenen. Noe av det vi har savnet aller mest i løpet av pandemien er å kunne gi alle elevene våre opplevelsen av å stå på scenen foran et stort publikum av familie og venner. Derfor er det nå en glede å kunne jobbe mot en ny forestilling på Lillestrøm Kultursenter i desember! 🙂

Etter 3 dansesemestre uten elevforestilling på scenen krysser vi nå fingre og bein for at det ENDELIG blir en ny mulighet i desember 2021.
Vi tar opp igjen forestillingen “Førjulskos“, og gruppene som er med får koreografier fra pedagogene sine med stemningsfulle, koselige og danseglade juletemaer. 

Gruppene som er med finnes i “Hvem danser hvilken dag”-dokumentet (kommer ut her etter høstferien) og får også muntlig beskjed fra pedagogen sin, samt en egen mail direkte til gruppen fra kontoret med mer nøyaktig info. 

Som sagt: til juleforestillingen er IKKE alle elever med. Juleforestillingene er bygget opp rundt Dansekompaniet vårt på Lillestrøm som kjerne, og med utvalgte elever fra hele skolen som varierer fra år til år. 

Alle elevforestillingene våre er selvfølgelig frivillig å være med på, men vi oppfordrer alle til å være med. Gi beskjed til kontoret/pedagogen din i god tid før hvis du vet at du er forhindret i å være med på forestillingen gruppen din er satt opp på. 

Grupper som ikke er med på årets juleforestilling avslutter høstens semester med en visningsklasse for foresatte. Nærmere info kommer. 

ÅRETS DATOER:
Sceneprøver for noen grupper: søndag 5. desember
Forestillinger: mandag 6., tirsdag 7., onsdag 8. og torsdag 9. desember
Hvor: Teatersalen, Lillestrøm Kultursenter
Kl. 17.30 hver dag med generalprøver i forkant.

Hvis behov kan NBI gi deg et skriv med bekreftelse på deltagelse hvis du må gå tidligere fra skolen denne dagen. Ta kontakt med kontoret.