Norsk Ballettinstitutt | Dansekurs, Danseskole & Ballettskole i Oslo og Akershus

Menu

Dansecamp i sommerferien

Her finner du informasjon om Dansecampene vi holder på NBI Lillestrøm. Dette er et tilbud til alle barn på 1.-6 trinn skoleåret 2020/2021, både gutter og jenter, med og uten danseerfaring!

Dette er et populært sommertilbud vi har hatt i mange år, og fungerer som et alternativ dagstilbud istedenfor SFO/AKS. Du vil få morsomme og aktive dager sammen med våre høyskoleutdannede dansepedagoger og deres assistenter, hvor vi hver dag vil ha dansetrening, uteaktiviteter, lek, spill, filmer, hobbyverksted m.m.
En uke med moro, utvikling, utfordring og samhold!

Ønsker du å være med på årets Dansecamp 2020?

Tid og sted:
Uke 27 (29. juni-3. juli)
Uke 28 (6.-10. juli)

Uke 32 (3.-7. august) Gutteuke med egne gutteklasser med vår pedagog Victor
Uke 33 (10.-14. august)

Når: Oppmøte mellom 08.00 og 09.00 i våre lokaler. Barna hentes mellom 16.00 og 17.00.
Hvor: NBIs lokaler på Lillestrøm Kultursenter, Kirkegt 11, 2000 Lillestrøm
For hvem: Alle danseglade barn, både gutter og jenter, 1.-6. trinn skoleåret 2020/2021
Pris: for 1 uke: kr. 2.490,-.
Prisen er redusert med kr. 200,- pga. koronasituasjonen. Dette da vi ikke har anledning til å servere mat, og barna må ha med egen matpakke isteden.
Rabatt ved flere uker, samt søskenmoderasjon, ta kontakt på mail.

Påmelding: det er begrenset antall plasser, første-mann-til-mølla-prinsippet gjelder!
Påmelding skjer via vårt bookingsystem og er nå åpnet! 🙂
Påmeldingsfrist: 20. juni 2020. Ta kontakt med oss på mail hvis interesse etter fristen. 
Se under for påmeldingsregler.

Dagsplan Dansecamp sommeren 2020


Kontaktpersoner

Trine (norskballettinstitutt@outlook.com) og Kjerstin (kjerstin@norskballettinstitutt.no) er de som er ansvarlig for camp’en i år.
Ta kontakt med disse hvis du har spørsmål eller ønsker å melde deg på etter påmeldingsfristen! 

Kontaktinfo til pedagogene på Dansecamp’en blir delt ut første campdag til påmeldte elever. 

Oppdatering ift. korona

Vi i Norsk Ballettinstitutt er svært opptatt av å følge de smittevernreglene som blir gitt av myndighetene. For å kunne gjennomføre årets dansecamp blir vi derfor nødt til å gjøre noen endringer;

Antall barn: Vi reduserer antall barn til 30 per uke, – så meld dere på nå for å sikre dere plass! 🙂

Inndeling i grupper: Vi deler barna inn i 3 grupper fordelt etter alder på våre 3 studioer (hver gruppe får en pedagog og en assistent som er ansvarlige for barna). Både hobbyverksted og danseklasser vil skje i gruppen sitt gitte studio. I henhold til fysisk undervisning i dansesalene har vi klare retningslinjer fra fagforbundet vårt (NoDa) å forholde oss til.

Dette tillater oss å kunne levere dansekurs og føle oss trygge på at vi tar godt vare på barnas helse også på dansecampene våre.

Uken før dansecampen begynner sender vi ut mail med mer info til foresatte, samt oppdaterer regler i forhold til koronasituasjonen.

Ettersom ting endrer seg underveis vil de aktuelle reglene som vi må følge i Dansecamp-ukene til enhver tid være oppdatert i mailen dere får.

Foreløpige retningslinjer
Våre retningslinjer fra fagforbundet kan dere lese om her, og det er viktig at dere leser det og er oppdatert på dem selv også.
I alle studioene våre desinfiserer vi, og det er teipet opp med 2×2 meters ruter på gulvet slik at hver elev har «sin» rute. Med trygg avstand er det plass til mellom 16 – 20 elever i salen (avhengig av hvilket studio du er i og studioets størrelse).

Utendørs: Vi tilrettelegger for mye utendørs aktivitet.

Spising: All mat må være medbrakt. Vi har dessverre ikke mulighet til å servere noe mat under årets dansecamp pga smittevernregler. Det blir rullerende spisepauser på gruppene og vi desinfiserer matplassen før neste gruppe kommer.

Hjemmekino: Hvis det blir dårlig vær under dansecampen rigger vi opp til hjemmekino nede i en av salene. Vi vil måle opp 1 meter avstand mellom hver sitteplass og desinfisere studioet både før og etter filmvisningen.

Uformell visning: I tradisjonens tro holder vi alltid en uformell visning for foresatte siste kursdag. Vi ser på ulike muligheter på hvordan vi kan få til dette i år.

God håndhygiene: Alle pedagogene sørger for at alle barna har god håndhygiene gjennom hele dagen.

Til enhver tid er vi opptatt av å holde avstand og følge de generelle smittevernreglene!

Påmeldings-, betalings- og ordensregler

Ved påmelding forplikter man seg til å følge våre påmeldings- og betalingsregler samt våre ordensregler på Dansecamp.

Påmeldings- og betalingsregler:
*Siste betalingsfrist for sommerens camp er 20. juni*

Påmelding er gjeldende når vi mottar betalingen. 

–      Det vil sendes en faktura til din registrerte e-postadresse

–      Ved avbestilling, kontakt kjerstin@norskballettinstitutt.no
–      Ved eventuell avbestilling før 20. juni tilbakebetales kr. 1650,-
–      Ved avbestilling etter dette blir det ikke refundert noen betaling, dersom ikke legeattest/annen alvorlig grunn fremvises!
–      NBI forbeholder seg retten til å avlyse aktuelle uker dersom det er for få påmeldinger (mindre enn 10 påmeldte).

Reglene over gjelder fordi Dansecampen er planlagt i forkant av de gjeldende ukene, inkludert innkjøp av utstyr, forsyninger og avtaler med personell, og er basert på bekreftede reservasjoner.

Våre ordensregler:

–       Vi forventer at deltagerne følger våre regler. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å «utvise» enhver deltaker hvis handlinger, oppførsel eller holdning er utilfredsstillende og ikke i enighet med våre ledere. I tilfelle av slik «utviselse», skal det ikke være noen tilbakebetaling av noen del av betalingen. 

–       Skolen har ikke ansvar for elevens penger eller verdisaker som befinner seg på skolens område (men vi har oppbevaringsskap de kan ha tingene i). 

–       Foresatte har ansvar for å signere barnet inn og ut hver dag, og å gi oss beskjed hvis noen andre henter enn dere selv!

–       Dansecampen fraskriver seg et hvert ansvar med tanke på skader, ulykker og lignende. Samtidig understreker vi at sikkerhet alltid har høyeste prioritet! Foresatte er selv ansvarlige for forsikring av sitt barn. 

–       Dansecampen følger «Kardemommeloven»; «Du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill!». Vi forventer at alle elever respekterer og følger den ansvarlige voksen/assistent.


Det vil bli sendt ut en informasjonsmail en uke før campstart til din registrerte e-postadresse. 

Oppmøte: Oppmøte mellom kl. 08.00 og 09.00 i våre lokaler.
Barna hentes mellom 16.00 og 17.00.
Ukens pedagogers telefonnumre vil bli oppgitt ved levering mandagen.

Velkommen!

Ved søsken- og kvantumsrabatt, send en mail til post@norskballettinstitutt.no