fbpx

Norsk Ballettinstitutt | Dansekurs, Danseskole & Ballettskole i Oslo og Viken

Ingvild Szabo Varkøy

Ingvild (S.V.) har hatt den daglige driften av NBI siden 2011 sammen med Isabella, og er ansatt hos oss som kommunikasjonsansvarlig, samt som pedagog i jazzdans og barneballett.

Ingvild har vært hos oss siden 2006 og jobber hovedsakelig på kontoret på NBI. Hun kan kontaktes på ingvild@norskballettinstitutt.no.
Hun har også vært vikar for kontorsjef Isabella i hennes tre permisjoner. 

Ingvild startet å danse da hun var 4 år hos Mona Løberg Dansestudio i Lørenskog, og fortsatte videre til ballettlinjen på Fagerborg Videregående skole i Oslo. I 2006 ble hun ferdig utdannet dansepedagog fra Universitetet i Stavanger, Institutt for musikk og dans.

Ingvild har under studietiden hatt reportoar med blant annet Andreas Bjørneboe, Jamie Watton, Nuri Ribera Arnfinsen og Subjazz. Hun har også medvirket i forestillingen “NETT NO” av Kjersti Alvberg i 2003 med bl.a. Ingrid Lorentzen og Arlene Wilkes.

Hun var sommeren 2006 blant en av flere pedagoger fra Norsk Ballettinstitutt på kurs med Carina Bomers og Laurel Toto fra Canada National Ballet School for å lære mer om undervisning innen klassisk ballett. Kurset gikk i regi av Norsk Ballettinstitutt i samarbeid med Den Norske Operas Ballettskole.

Ingvild har tatt videreutdannelse innen Administrasjon og ledelse (2009) og Kultur, kritikk og kommunikasjon (2014) ved Norges Musikkhøyskole, og har også flere emner fra studiet Master i Dansevitenskap ved NTNU.
Hun har i tillegg undervist ved Lillehammer og Gjøvik Danseskole 2009-2011 og i jazzdans på Kulturlinja på Lillehammer videregående skole i 2010.

I 2022 er hun ferdig med en Executive Master of Management fra Universitetet ved Sørøst-Norge, som er vinklet inn mot ledelse i kulturfeltet (med emner innen Kunnskapsledelse, Kommunikasjon og samspill i organisasjoner og God ledelse: Fra filosofi til personlig praksis).