Spørsmål og svar - Norsk Ballettinstitutt | Dansekurs, Danseskole & Ballettskole i Oslo og Viken

Norsk Ballettinstitutt | Dansekurs, Danseskole & Ballettskole i Oslo og Viken

Menu

Spørsmål og svar

Her finner du kanskje noen svar på spørsmål du kan ha vedrørende skolen vår.

 

ELEVFORESTILLINGENE

Alle elever (fra 4-5 år og oppover) er med på en eller flere forestillinger en/to ganger i året. Disse holdes på Lillestrøm Kultursenter, hvor NBI har sine kontorer, 3 store studioer og størst elevmasse.
Dette er en viktig avslutning på semesteret og noe både foreldre, pedagoger og elever ser frem til. Vi ser det også som en naturlig forlengelse av den tekniske treningen de får på kurset i og med at dans er en scenisk uttrykksform. 

Siden vi ønsker å ha flotte og profesjonelle forestillinger er vi avhengige av bl.a. lysrigg, lysmann, Kultursenterets øvrig personale og leie av scene til både prøver og forestillinger, så derfor blir det noen ekstrautgifter i forhold til forestillingene:

– Foreldre og andre som ønsker å se på må betale en billettavgift som avtales mellom skolen og utleier av scene.
– Det kan være at elever må betale kostymeavgift hvis det er slik at de skal låne kostyme fra skolen.
Denne kostymeavgiften går til:
renhold og vedlikehold av kostymer, samt gir et bidrag til nye kostymekjøp, leie av kostymelager og ekstrautgifter vi får i forhold til ekstraarbeid for pedagogene i forbindelse med forestillingene.
– Det kan også være behov for at man må skaffe f.eks. “en hvit singlett” eller annet som skal brukes som kostyme. 

Våre forestillinger er alltid flotte og profesjonelle, og både elever, foreldre, presse og pedagoger er veldig fornøyde! Så det er bare å glede seg til neste forestilling!

 

Vårforestillingen

Hvert vårsemester avsluttes med en stor elevforestilling hvor alle elever fra 4-5 år og oppover er med. Våre forestillinger er lagt opp som profesjonelle sceneforestillinger på en danse-/teaterscene og ikke som “visninger”. 
De yngste gruppene danser på 1 av tilsammen 6 forestillinger, mens de eldre elevene og nivåene gjerne danser flere forestillinger. 
En av de siste danseklassene i semesteret blir alltid brukt til sceneprøve på den store scenen 1-2 uker før selve forestillingshelgen.

Vårens elevforestillinger gjelder for alle våre elever, uansett alder og nivå. Det eneste unntaket er danselek 3-4 år. Dette er fordi vi synes elevene bør være litt eldre for å være på scenen, slik at dette oppleves som en spennende og positiv erfaring, istedenfor skremmende og negativt. 
For voksenklassene avgjør gruppen med pedagogen om de ønsker å være med på forestillingen eller ikke. 

De yngste elevene (3-4 år, 4-5 år og nivå 1-grupper) avslutter vårsemesteret med en visningstime for foresatte, mens alle andre grupper avslutter med elevforestillingen.

Juleforestillingen / juleavslutning

Desember 2008 startet NBI tradisjonen med juleforestillinger på Lillestrøm Kultursenter. Disse forestillingene er bygget opp med NBI Dansekompani som kjerne, og med utvalgte grupper fra skolen. Disse gruppene vil variere fra år til år, og blir plukket ut for å vise skolens allsidighet. 
Gruppene som er med finnes i “Hvem danser hvilken dag”-dokumentet og får også muntlig beskjed fra pedagogen sin, samt en egen mail direkte til gruppen fra kontoret med nøyaktig info. 

Før jul har de yngste gruppene en “visningstime” for foreldre/foresatte. Dette er en vanlig dansetime hvor foresatte kan se hvordan vi jobber i løpet av semesteret.
For de gruppene som er med på juleforestillingen er det opp til pedagogen om dere skal ha visningsklasse for foreldre, eller om dere trenger å finpusse på dansen deres uten forstyrrelser (fra nivå 2 og oppover).
De eldre elevene (fra nivå 5 og oppover) avtaler med pedagogen sin hvordan de ønsker å markere semesterets siste klasse.

Alle elever får pepperkaker, saft og gløgg siste uken før juleferien. 🙂

 

Forestillinger og billetter

Billettprisene skal dekke:
–  leie av lokaler til både prøver og forestilling.
–  innkjøp av materiell og stoff til kostymer og scenografi.
–  innleie av ekstra utstyr til scene, lyd og lys.
–  det skal betales ekstra timelønn til ansatte.
–  det skal betales lønn til lysmann og andre gode hjelpere fra Kultursenteret. 
–  det skal lages program og promomateriell.
–  Kultursenteret krever en viss del av billettinntektene.

Dugnad

Vi er langt på vei en dugnadsfri institusjon. Det vet vi mange setter pris på i en hektisk hverdag. Noen plikter legger vi imidlertid på foreldrene av de yngre elevene. Ved forestillinger har vi behov for barnepass-grupper (foreldrevakter) bak scenen for å hjelpe elever t.o.m. ca. 12 år. Dette er oppgaver knyttet til å holde ro og orden, orden på kostymer, hår, sminke og ikke minst skape trygghet for de yngste elevene.

Regler og trivselsregler

Norsk Ballettinstitutt favner mange elever, foreldre og instruktører. Derfor er det veldig viktig å ha et sett med regler som ALLE skal og kan forholde seg til. Les dem og prøv etter beste evne å følge dem.

Hva betaler vi for?

Vi vet at det koster å ha barn og ungdom på fritidsaktiviteter. Derfor er det viktig for oss å fortelle hva som ligger i kurs- og semesteravgiften og hva som kommer i tillegg. Det er også viktig for oss å presisere at Norsk Ballettinstitutt ikke mottar noen form for offentlig driftsstøtte.

Ditt barn blir undervist 14 undervisningsuker pr. semester (høst og vår). Hvert kurs har et innhold, en faglig utvikling og en individuell fremgang, uansett sjanger. Elevene blir undervist av dedikerte og profesjonelle pedagoger som i all hovedsak har 3 år eller mer høyskoleutdannelse i dans, pedagogikk el. lign. De skal gi hvert enkelt barn dansetrening tilpasset nivå, ferdighet og fysisk forutsetning.
Alle pedagoger følger en oppsatt syllabus (pensum/plan) på hva elevene skal lære hvert nivå. 

Når kan jeg begynne?

Vi starter nye kurs 2 ganger i året, etter jul og etter sommerferien. Vi skal ha motatt en påmelding via bookingtjenesten vår i forkant av oppmøte. Du skal ha satt deg inn i våre regler og ha anbefalt sko og treningstøy med på første trening.

Elever som har vært på prøvetime må gi beskjed umiddelbart etter prøvetime om de IKKE fortsetter, hvis ikke regnes eleven som påmeldt.
Semesteravgiften forfaller første kursuke og betales via faktura som mottas på mail til registrert mailadresse.

I mai og juni hvert år forlenger vi vårsemesteret med det vi kaller “sommerkurs”. Her har vi bl.a. “introkurs” i våre ulike dansestiler for høstens kommende 1. klassinger og kurs for nye barnedansere (3-5 år). I tillegg har vi mange ulike kurs for våre eksisterende elever med både gjestepedagoger, våre faste pedagoger, nye dansestiler og koreografikurs hvor man lærer en dans som danses på Byfesten i Lillestrøm i juni.
Alle kursene går over 4 til 8 uker. Følg med på hjemmesiden vår i mars/april for mer info og påmelding!

Velkommen til oss! 🙂