fbpx

Norsk Ballettinstitutt | Dansekurs, Danseskole & Ballettskole i Oslo og Viken

Hvilket nivå eleven hører hjemme på

Det er foreldre og elever som velger hvilken dansestil de ønsker å danse, men det er ballettskolens ledelse i samarbeid med pedagogen som avgjør hvilket nivå de skal danse på.

Det er også en grunn til at gruppene er inndelt etter alder, så vi ber alle respektere dette for at både elevene og pedagogen skal få mest mulig ut av klassene.

Ved påmelding av elever som ikke har gått på våre kurs før, er det opp til den ansvarlig pedagogen å vurdere om eleven passer inn på nivået, hvis de er meldt på noe annet enn et nybegynnerkurs (nivå 1). Dette gjelder også våre elever som melder seg på noe annet enn det som er blitt anbefalt for dem.

Dette gjør vi ut ifra vår erfaring innen dans og observasjon av hvordan eleven mestrer det nivået de er på. På slutten av hvert skoleår skal pedagogen og kontoret gi tydelig beskjed om hvilket nivå som anbefales for deg/eleven det kommende skoleåret.

Å velge et høyere nivå enn det som er anbefalt, er tilsvarende å la barnet hoppe fra 1. klasse til 3. klasse. Dette vil medføre en risiko for at de elevene som ikke har fått med seg det grunnleggende, vil miste mestringsfølelsen og lysten til å danse. I tillegg er det større fare for skader og feil-jobbing hos eleven, da kroppen ikke er “innarbeidet” i dansestilen og musklene har fått jobbet med den fysiske utviklingen og øvelsene de andre på nivået har vært gjennom.

Vi hører gjerne på hva foreldrene har å si angående barna sine, men avgjørelsen ligger fortsatt hos ledelsen.

Det er vår oppgave å sørge for at elevene er på de nivåene hvor de får noe ut av undervisningen og får lært noe, samtidig som de opplever mestring og glede av å danse. Dette er med på å gjøre at vi kan levere kvalitet i undervisningen.

Vi ønsker at dette skal ivaretas, slik at vi kan fortsette å levere danseklasser som alle har utbytte av, og ber derfor alle foreldre om å påta seg ansvaret for å hjelpe barna med å forstå disse reglene.

Fra nivå 6 i ballett kreves det at eleven trener samme nivå to ganger i uken for å klare å holde følge på klassen. Herfra er det heller ikke en årlig nivå-progresjon, men elevene blir anbefalt et passende nivå videre når de mestrer sitt nivås syllabus. Dette avgjør pedagogen din. 

I dokumentene under kan du lese vår “syllabus” (læreplan) på hva det forventes at elevene lærer på de ulike nivåene i klassisk ballett og i jazzdans ved skolen vår. Nytt fra høsten 2022 er også syllabus for barnedans-programmet vårt, og en syllabus for hip hop er også under planlegging. 

Syllabus barnedans NBI

Klassisk ballett syllabus (læreplan)

Jazzsyllabus (læreplan)

Her kan du lese mer om våre program og tilbud ved NBI

Scroll to Top