fbpx

Norsk Ballettinstitutt | Dansekurs, Danseskole & Ballettskole i Oslo og Viken

NBI Dansekompani

Om Dansekompaniet vårt​

Norsk Ballettinstitutts eget dansekompani ble stiftet i 2005 av Kjerstin Kartrud etter påtrykk fra skolens mange dyktige pedagoger som ønsket å vise fram elevens store framgang.

 

Her kan du lese mer om Dansekompaniet vårt, og også finne informasjon til medlemmer om show, prøveplaner osv. 

 

NBI Dansekompani ble stiftet i 2005. Dansekompaniet er en ideell organisasjon som står på egne ben ved siden av Norsk Ballettinstitutt. Dansekompaniet leier lokaler og pedagoger av NBI for å ha sine ukentlige kompaniklasser og bistår også NBI med promotering av skolen. Dansekompaniet er med på elevforestillingene til jul og til våren i tillegg til egne prosjekter, forestillinger, konkurranser og reiser.
 
NBI Dansekompani er en forening som består av NBIs mest dedikerte elever i alderen ca. 9-18 år, og opptak skjer gjennom audition i mai-juni. Man må danse minimum 4 x pr. uke for å være med, men de fleste danser mange ganger ukentlig, og så godt som alle skolens dansestiler. Flere av medlemmene har gjort karriere innenfor dansen eller er på vei til å gjøre karriere ved å utdanne seg ved danselinjene rundt om på Romerike og i Oslo.
 
I tillegg til ulike forestillinger og show i sitt nærmiljø, er det muligheter for Dansekompaniets eldste elever å reiser til andre byer og land for å delta på forestillinger eller internasjonale dansekonkurranser. Turnédestinasjonene har til nå vært Key West (USA), St. Petersburg og Moskva (Russland), Faro (Portugal) og Genova (Italia). Nylig har også HIP HOP-kompaniet vårt vært på EM i Makedonia (2023), og vi har vært på tur og på konkurranser på Hamar og Ålesund i Norge (2023). Reisene er svært lærerike vår Dansekompaniets medlemmer.
 
Økonomisk drives Dansekompaniet gjennom medlemskontingenter. Reisene/konkurransene dekker de foresatte selv (også via loddsalg og salg av blomster/godteposer under elevforestillinger) eller via økonomisk støtte fra andre aktører.

NBI Dansekompani er delt inn i seks grupper: Lilleputtene, Juniorene, Seniorene, Elite, Aspirant Hip hop og Hip hop-kompaniet. De fleste elevene kommer fra NBI Lillestrøm, da det er her kompaniet har sine øvelser og tilknytning. Men vi har også medlemmer med som kommer fra NBI Majorstua.
 
Annethvert år (hvert partallsår) avholdes det audition for de elever som er interessert i å være med i Dansekompaniet. Dette skjer i løpet av skolens årlige sommerkurs i mai-juni på NBI Lillestrøm.
Her blir de som søker vurdert av pedagogene og administrasjonen om de har den teknikken og utstrålingen som trengs for å passe inn i en allerede eksisterende aldersgruppe eller en nyopprettet gruppe. Inndelingene i gruppene er basert på ferdigheter heller enn alder.
 
Det er hovedsakelig våre egne pedagoger som koreografer dansekompaniets materiale, men vi leier også inn ulike koreografer.
Dansekompaniets klasser ligger som regel på fredager, lørdager og søndager.

NBI Dansekompani er et talentutviklingsprogram for dansere som er særlig interessert og engasjert i dansen. Elevene får en tettere oppfølging, mulighet til å fordype seg mer i dansen og mulighet til å vise seg mer frem på scenen gjennom flere koreografier på skolens egne forestillinger samt på forestillinger utenom disse. Elevene får også mulighet til å knytte tette vennskapsbånd med andre som deler samme lidenskap som dem, og vi ser at vennskap stiftet her gjerne varer inn i voksne år (noe vi synes er utrolig hyggelig!).

Vi anbefaler alle som er ekstra interessert og engasjert i dansen om å søke seg inn i Dansekompaniet allerede i 9-årsalderen ved ordinært opptak for å få fullt utbytte av programmet. Programløpet starter mykt med kun én ekstra klasse i uken for Lilleputtene, før det skjer en gradvis økning i antall kompaniklasser og obligatoriske andre klasser.
 
Det er mulig å søke opptak etter ordinært opptak og tas opp ved supplerende opptak. Eleven må da vise på audition at den er på nivå med eksisterende medlemmer for å tas opp.
 
Ved opptak i det ordinære Dansekompaniet kreves det at eleven danser klassisk ballett. Det går fint an å bli tatt opp i Dansekompaniet uten å ha danset klassisk ballett tidligere, men man må da belage seg på å ta ekstra klasser i ballett for å ta igjen de andre som har danset det tidligere.
 
Ved opptak i Hip hop-kompaniene kreves det ikke at eleven danser klassisk ballett.

For kompanimedlemmene forventes det at de går på minimum det antall klasser som kreves (se under for oversikt). Det forventes at eleven har minimalt med fravær, og deltar på alle klasser, prøver, show og forestillinger. Det forventes også respektfull oppførsel ovenfor medelever, pedagoger og administrasjon.
 
For kompanimedlemmenes foresatte forventes det at de følger nøye med på beskjeder som gis og følger disse opp. Det forventes noe hjelp fra foresatte rundt NBIs forestillinger i form av oppsatte vakter/salg, samt mulig hjelp rundt kompaniets egne show. Vi trenger hjelp med kjøring under SFO-show og andre show.
 
Det forventes også respektfull oppførsel ovenfor kompaniets medlemmer, andre foresatte, pedagoger og administrasjon.

For Lilleputt-kompaniet kreves følgende i uka:

For ny Lilleputt-gruppe kreves det at man danser:
1 x klassisk ballett
1 x jazzdans
1 x valgfritt kurs (hip hop, akrobatikk, musikaljazz).
I tillegg kommer 1 x kompaniklasse i ballett på fredager.

For 2. året for Lilleputt-gruppen er det også 1 x kompaniklasse i jazzdans.
Det blir altså 2 obligatoriske kompaniklasser, i tillegg til de ordinære kursene (tilsammen minimum 5 klasser i uka).

NB! Når eleven er på nivå 6 i ballett (og oppover) forventes det at man danser ballett to ganger i uka for å følge kursets progresjon og syllabus (læreplan). Dette forventes også av kompanimedlemmene, i tillegg til kompaniklassen i ballett.

For Juniorkompaniet kreves følgende i uka:
2 x ordinære klassisk ballettklasser
1 x ordinær jazzklasse
1 x valgfri sjanger (hip hop, moderne, musikaljazz, akrobatikk)
2 x kompaniklasser (ballett og jazz)

For Seniorkompaniet kreves følgende i uka:
1 x ordinære klassisk ballettklasser
1 x ordinær jazzklasse
1 x valgfri sjanger (hip hop, moderne, musikaljazz, akrobatikk)
2 x kompaniklasser (ballett og jazz)

For Elitekompaniet kreves følgende i uka:
1 x klassisk ballettklasse (enten kompaniklasse eller annen klasse)
1 x kompaniklasse (jazz)
1 x ordinær jazzklasse
1 x valgfri sjanger (hip hop, moderne, musikaljazz, akrobatikk)

For Aspirant Hip hop og Hip hop-kompaniet kreves følgende i uka:
1 x ordinær hip hop-klasse
1 x kompaniklasse

NBI Dansekompani er en egen forening. Hanne Karoline gjør all administrering av prøver, forestillinger, reiser, oppfølginger osv. og honoreres av NBI Dansekompani. Medlemskontingenten går i første omgang til Hanne Karolines honorar, dernest kan den brukes til annet som kommer Dansekompaniet til gode.

Medlemskontingenten for deltagelse i Dansekompaniet er som følger:

Lilleputtkompaniet: 845,-
Juniorkompaniet: 1125,-
Seniorkompaniet: 1410,-
Elitekompaniet: 1410,-
Aspirant Hip hop-kompaniet: 1125,-
Hip hop-kompaniet: 1410,-

Hvis man er medlem i to kompanier (eks hiphop og elite), betaler man kun avgift for en av gruppene (avklares med kompaniansvarlig).

Kontingenten er for hele skoleåret.
For medlemskap i 1/2 år betales det 1/2 kontingent.

Betalingsinformasjon sendes på e-post av Hanne Karoline til alle medlemmer.

Har du spørsmål om NBI Dansekompani? Send en mail til Hanne Karoline på hanne_karoline@norskballettinstitutt.no.

Informasjon til medlemmer​

Her vil vi til enhver tid legge ut aktuell informasjon til Dansekompaniet. Pass på å følg med ofte da det skjer forandringer stadig vekk! ​

Husk å be om å bli medlem i Kompani-gruppene våre på Facebook. Vi har en felles gruppe som heter “NBI Dansekompani – Alle” og også egne lukkede grupper for de ulike kompani-gruppene.

Ta kontakt med Hanne Karoline hvis du ikke finner gruppene. 

Arrangementer og ekstraprøver for NBI Dansekompani (4/1-2024)

Opptak nye medlemmer 2024

Vi har hovedopptak til NBI Dansekompani hvert partallsår og neste opptak skjer i mai/juni 2024. Da opprettet vi ny Lilleputt-gruppe (elever som er ferdig med nivå 4 og 5), og eksisterende medlemmer avanserer opp et nivå.

For resterende kompanigrupper åpner vi for supplerende opptak der søkere må være på tilsvarende nivå danseteknisk som de nåværende medlemmene i aktuell aldersgruppe for å bli tatt opp.

Opptaksprøve skjer gjennom deltagelse på gitte klasser på våre Forsommerkurs i mai/juni. Mer informasjon om hvilke klasser dette er kommer til våren. Det må også sendes mail med påmelding til opptaksprøve til kompaniansvarlig. Mottar vi ingen mail med påmelding til opptaksprøve til NBI Dansekompani vil vi ikke vurdere eleven til opptak. Endelig avgjørelse gjøres i samarbeid mellom elevens faste pedagog, pedagog på forsommerkurs, kompaniansvarlig og resten av administrasjonen på Norsk Ballettinstitutt.

Er du interessert eller har du spørsmål?
Ta kontakt med kompaniansvarlig Hanne Karoline på hanne_karoline@norskballettinstitutt.no

Sommerkurs i ballett hver august

Hvert år får vi i august (uke 33) storfint besøk av anerkjente pedagoger fra inn- og utland som holder oppstartskurs i ballett for våre kompanimedlemmer.

Disse kursene i ballett er obligatoriske for medlemmer av Dansekompaniet (ikke Hiphop-medlemmene), og er en flott oppstart etter en lang sommerferie før et nytt dansesemester. 

I mange år har kursene blitt holdt av nydelige Ashleigh Powell fra The National Ballet School in Toronto, Canada, og vi har i en årrekke også hatt live pianist, Roger, utlånt fra Operaen. 

Under koronaårene ble det vanskelig å få besøk fra Canada, og vi har de siste årene leid inn populære, dyktige og erfarne ballettpedagoger tilknyttet Norge isteden.

I 2021 fikk vi besøk av den norske danseren og pedagogen Kristian Støvind.
I 2022 delte danserne i Nasjonalballetten; Yoel Carreno og Whitney Jensen, samt pedagog på Operaens ballettskole; Aranka Sestak, på jobben. Dejana Voltarev og Kjerstin Kartrud holdt også noen klasser. 
I 2023 delte de tidligere/nåværende danserne i Nasjonalballetten på jobben for de eldste elevene; Kristian Støvind og Melissa Hough, samt pedagog på Operaens ballettskole; Aranka Sestak for de yngste.

Litt om hva Dansekompaniet har gjort​

På 18 år som Dansekompani har medlemmene rukket å gjennomføre mye og de har også flere “faste” oppdrag gjennom året!

NBI Dansekompani underholder ved hver semesterstart på diverse kjøpesentre, SFO-er/AKS-er samt ulike festivaler og eventer for å promotere skolen.

Dansekompaniet danser på flere oppdrag rundt om på Østlandet hvert år og de danner også kjernen ved juleforestillingene våre, enten det er “Førjulskos” eller “Nøtteknekkeren” som er årets forestilling.

Her kan du lese mer om hva Dansekompaniet har gjort i sin tid som kompani.

De siste 10 årene har kompanimedlemmer vært med på mye spennende, lærerikt og sosialt sammen. Og etter litt “pause” i koronaårene begynner det heldigvis å ta seg litt opp igjen!

World Ballet Grand Prix sommeren 2023
Sommeren 2023 var mange av kompanimedlemmene våre være med på
World Ballet Grand Prix. I år skjer dette på Hamar 1.-4. juli. NBIs 34 dansere tok med seg 3 sølv og 1 bronsje hjem, og hadde flotte, sosiale og inspirerende dager. 

Hiphop-EM 2023
6.-9. juni 2023 deltok deler av Hiphop-kompaniet delta på EM i Makedonia. De hadde en flott, inspirerende og spennende tur, men det ble dessverre ingen pallplassering i år. Men med det høye nivået på konkurrentene er det helt greit! 

Battle Off 21 januar 2023
Både aspirant og hiphop-kompaniet konkurrerte og kompaniet kom på andre plass og aspirantene kom på 5 plass. 
Sara, Mina og Ella konkurrerte i solo med andre, tredje og fjerde plass. 

Sommeren 2022 vant 8 dansere fra vårt Dansekompani/Moderne videregående gull i online-konkurransen til World Ballet Grand Prix 2022 med koreografien “Enstrangement” koreografert av vår pedagog (og tidligere kompani-medlem) Ingvild Krogstad. 

Norgesmesterskap i Street Styles 12 november 2022:
Hiphop-kompaniet konkurrerte i hiphop formasjon adult og kom på tredje plass.
Aspirantkompani konkurrerte i hiphop formasjon junior og kom på første plass og ble norgesmestere. 
Samtidig hadde vi disse som konkurrerte i duo:
Mina og Ella (6 plass)
Rebekka og Tea (gikk ikke til finalen)
Amanda og Synne (3 plass)
Fay og Eline (7 plass)
Emilie og Nora (6 plass)
Johanne og Mali (1 plass)

Sommeren 2022 vant 8 dansere fra vårt Dansekompani/Moderne videregående gull i online-konkurransen til World Ballet Grand Prix 2022 med koreografien “Enstrangement” koreografert av vår pedagog (og tidligere kompani-medlem) Ingvild Krogstad.  

Groove Off 30. april 2022: Hiphop-kompaniet konkurrerte og kom på tredje plass. 
Ella, Mina og Rebekka konkurrerte i solo, men gikk ikke til finalen.
 

Street Challenge 25 september 2021: Aspirantkompaniet konkurrerte i hiphop formasjon og kom på førsteplass. 
Mina, Rebekka og Ella fra hiphop-kompaniet konkurrerte i hiphop solo for første gang med koreografiene de laget helt selv.
Mari og Teo konkurrerte i hiphop duo, også med dansen de laget selv.  

 

Påskeferien 2019 reiste vårt Seniorkompani til Moskva, Russland for å danse på en forestilling sammen med vår vennskapsskole “Pirouett”. De reisende fikk også se “Romeo og Julie” på selveste Bolshoi!

I vinterferien 2018 var deler av vårt Juniorkompani på utelandstur til Genova, Italia. I Genova deltok de 12 danserne i den internasjonale dansekonkurransen “Move & Song”, og tok med seg en tredjeplass, to andreplasser og en førsteplass hjem! Danserne danset også på forestillingen 8° Rassegna della danza Città di Genova sammen med lokale danseskoler.

Påsken 2017 reiste Dansekompaniet til Faro, Portugal for å delta i dansekonkurransen “Dançarte – Algarve International Dance Competition”. 

Våren 2016 deltok deler av Dansekompaniet i dansekonkurransen “Dançarte” i Faro, Portugal. Med seg hjem igjen tok danserne med seg to tradjeplasser, to andreplasser og en førsteplass!

Samme våren reise våre Juniorer og Elitejenter til Moskva for å danse en forestilling med vår vennskapsskole der, og også se på “Tornerose” i Bolshoi-teateret.

Høsten 2016 reiste en håndfull av våre Seniorer og Hip hop-kompani til Genova, Italia for å danse en forestilling med vår vennskapsskole “Stella Danzante”. Forestillingen ble filmet og vist på tv i hele Nord-Italia!

I 2015 deltok deler av Dansekompaniet for første gang i “Dançarte – Algarve International Dance Competition” i Faro, Portugal. Dette var veldig vellykket og Elite-gruppen vår havnet på en 2. plass i jazzgruppen sin.

Samme år reiste Juniorer, Seniorer og Elite-jenter til St. Petersburg, Russland i mai, hvor de bl.a. danset forestilling i det ærverdige Hermitage-teateret sammen med “Skole i ballett nr. 210” fra St. Petersburg.

Våren 2014 reiste Seniorkompaniet og Elitekompaniet til St. Petersburg, Russland hvor de bl.a. danset forestilling i det ærverdige Hermitage-teateret sammen med “Skole i ballett nr. 210” fra St. Petersburg.

Vi har også hatt tilsammen 3 turer til Key West, Florida, USA; hvor de eldste i Dansekompaniet har hatt “treningsleir”.

Dansekompaniet danser på Byfesten i Lillestrøm i juni 2023. Dette har de gjort hvert år siden 2006, og er en morsom avslutning på vårsemesteret.

Vi danset på åpningen av Kulturkvartalet på Lillestrøm i september 2022.

Dansekompaniet danset januar 2020 på Romerike Symfoniorkester sin Nyttårskonsert for sjette år på rad.

Dansekompaniet har danset for beboere ved ulike sykehjem i Lørenskog kommune i 2015, 2016 og 2020.

Deler av Dansekompaniet deltok på en vandreforestilling i Lillestrøm med Panta Rei Danseteater september 2020.

Dansekompaniet danset på Sagelvafestivalen høsten 2019.

I august 2018 danset Dansekompaniet på Lillestrøm Barnival.

De har medvirket på Lillestrøm Kultursenteres arrangement “Barnas Dag” fra 2013-2017.

Dansekompaniet har underholdt på “Kulturnatt” på Lørenskog Hus i 2015 og 2016.

Januar 2014 danset Juniorene på Skjetten og Strømmens skolekorps sin nyttårskonsert på Lillestrøm Kultursenter.

Julen 2014 var deler av Dansekompaniet med i Lillestrøm Kultursenters juleforestilling “Jul med Teskjekjerringa”. De var aktivt med på scenen med både dans, replikker og sang!

Høsten 2012 danset deler av Dansekompaniet på “Motelørdag” på Lillestrøm Torv og de arrangerte også Flashmob i Lillestrøm i forbindelse med Bylørdag med hele Dansekompaniet.

Dansekompaniet satt i 2010 og 2012 opp forestillingen “Peter og Ulven”.

Hele Dansekompaniet var i 2007 med i “Jakten på Juleskurken”, Lillestrøm Kultursenters juleshow. Medlemmene sang, danset og spilte skuespill, og fikk masse skryt for at de var med på å høyne forestillingen sånn til de grader!

I 2007 danset Dansekompaniet på Oslo Filharmoniens familiekonsert i Oslo Konserthus. Der danset de til Dyrenes Karneval etter koreografier av et utvalg av skolens pedagoger.

Sommeren 2006 var elever fra dansekompaniet invitert til sommerkurs ved Den Norske Operas Ballettskole.

Dansekompaniet gjorde i 2006 braksuksess med sin første egne forestilling ”I Magiens Verden” på Lillestrøm Kultursenter.

Dansekompaniet har også danset på bl.a. premieren til dansedokumentaren “Med hjertet i dansen” og Disneys storfilm “Nøtteknekkeren og de fire kongerikene”, på stipendutdeling av “Drømmestipendet”, på barne- og ungdomsavdelingen på Ahus, på kjøpesentre i vårt nærområde, på Dansens dager, på FN-veteranenes landstreff, på ulike julebord, på 17. mai-arrangement på Lillestrøm Kultursenter og på Norsk-Russisk Kultursenter.