fbpx

Norsk Ballettinstitutt | Dansekurs, Danseskole & Ballettskole i Oslo og Viken

Dansekompaniet

Om Dansekompaniet vårt​

Norsk Ballettinstitutts eget dansekompani ble stiftet i 2005 av Kjerstin Kartrud etter påtrykk fra skolens mange dyktige pedagoger som ønsket å vise fram elevens store framgang.​

Dansekompaniet består av Norsk Ballettinstitutts flinkeste og mest dedikerte elever, og er i alderen ca. 9-18 år. Man må danse minimum 4 klasser pr. uke for å være med, men de fleste danser mange ganger ukentlig, og så godt som alle skolens dansestiler. Flere av medlemmene har også gjort karriere innenfor dansen eller er på vei til å gjøre karriere ved å utdanne seg ved danselinjene rundt om på Romerike og i Oslo.

Årlig danser Dansekompaniet på diverse event’er og forestillinger der de viser hva de kan, og de gjør alltid en strålende jobb og får mye skryt!

Dansekompaniet er delt inn i seks grupper:
Lilleputtene, Juniorene, Seniorene, Elite, Aspirant Hip hop og Hip hop-kompaniet.

Annethvert år (hvert partallsår) avholdes det audition for de elever som er interessert i å være med i Dansekompaniet. Dette skjer i løpet av skolens årlige sommerkurs i mai-juni på NBI Lillestrøm.
Her blir de som søker vurdert av pedagogene og administrasjonen om de har den teknikken og utstrålingen som trengs for å passe inn i en allerede eksisterende aldersgruppe eller en nyopprettet gruppe. Inndelingene i gruppene er basert på ferdigheter heller enn alder.

Det er hovedsakelig våre egne pedagoger som koreografer dansekompaniets materiale, men vi leier også inn ulike koreografer.
Dansekompaniets klasser ligger som regel på fredager, lørdager og søndager.

Hva får du som medlem i NBI Dansekompani?
NBI dansekompani er et talentutviklingsprogram for dansere som er ekstra interessert og engasjert dansen. Elevene får en tettere oppfølging, mulighet til å fordype seg mer i dansen og mulighet til å vise seg mer frem på scenen gjennom flere koreografier på skolens egne forestillinger samt på forestillinger utenom disse. Elevene får også mulighet til å knytte tette vennskapsbånd med andre som deler samme lidenskap som dem.

Hvem kan søke?
Vi anbefaler alle som er ekstra interessert og engasjert i dansingen om å søke seg inn i Dansekompaniet allerede i 9-årsalderen ved ordinært opptak for å få fullt utbytte av programmet. Programløpet starter mykt med kun én ekstra klasse i uken for Lilleputtene, før det skjer en gradvis økning i antall kompaniklasser og obligatoriske andre klasser.

Det går an å søke opptak etter ordinært opptak og tas opp ved supplerende opptak. Eleven må da vise på audition at den er på nivå med eksisterende medlemmer for å tas opp.

Ved opptak i det ordinære Dansekompaniet kreves det at eleven danser klassisk ballett. Det går fint an å bli tatt opp i kompaniet uten å ha danset klassisk ballett tidligere, men man må da belage seg på å ta ekstra klasser i ballett for å ta igjen de andre som har danset det tidligere.

Ved opptak i Hip hop-kompaniet kreves det ikke at eleven danser klassisk ballet.

Hva forventes av kompanimedlemmene og deres foresatte?
For kompanimedlemmene forventes det at de går på minimum det antall klasser som kreves (se under for oversikt). Det forventes at eleven har minimalt med fravær, og deltar på alle klasser, prøver, show og forestillinger. Det forventes også respektfull oppførsel ovenfor medelever, pedagoger og administrasjon.

For kompanimedlemmenes foresatte forventes det at de følger nøye med på beskjeder som gis og følger disse opp. Det forventes noe hjelp fra foresatte rundt NBIs forestillinger i form av oppsatte vakter, samt mulig hjelp rundt kompaniets egne show. Det forventes også respektfull oppførsel ovenfor kompaniets medlemmer, andre foresatte, pedagoger og administrasjon.

Antall obligatoriske klasser

For Lilleputter kreves følgende i uka:

For ny Lilleputt-gruppe kreves det at man danser 1 x klassisk ballett, 1 x jazzdans, 1 x valgfritt kurs (hip hop, akrobatikk, musikaljazz). I tillegg kommer 1 x kompaniklasse i ballett på fredager. 

For 2. året for Lilleputt-gruppen er det også 1 x kompaniklasse i jazzdans. Det blir altså 2 obligatoriske kompaniklasser, i tillegg til de ordinære kursene (tilsammen minimum 5 klasser i uka). 
NB! Når eleven er på nivå 6 i ballett (og oppover) forventes det at man danser ballett to ganger i uka for å følge kursets progresjon og syllabus (læreplan). Dette forventes også av kompanimedlemmene, i tillegg til kompaniklassen i ballett.

For Juniorer kreves følgende i uka:
2 x ordinære klassisk ballettklasser 
1 x ordinær jazzklasse
1 x valgfri sjanger (hip hop, moderne, musikaljazz, akrobatikk)
2 x kompaniklasser (ballett og jazz)

For Seniorer kreves følgende i uka:
1 x ordinære klassisk ballettklasser 
1 x ordinær jazzklasse
1 x valgfri sjanger (hip hop, moderne, musikaljazz, akrobatikk)
2 x kompaniklasser (ballett og jazz)

For Elite kreves følgende i uka:
1x klassisk ballettklasse (enten kompaniklasse eller annen klasse)
1x kompaniklasse (jazz)
1x ordinær jazzklasse
1x valgfri sjanger (hip hop, moderne, musikaljazz, akrobatikk)

For Aspirant Hip hop og Hip hop-kompaniet kreves følgende i uka:
1 x ordinær hip hop-klasse
1x kompaniklasse

Medlemskontingent
NBI Dansekompani er en egen forening. Hanne Karoline gjør all administrering av prøver, forestillinger, reiser, oppfølginger osv. og honoreres av NBI Dansekompani. Medlemskontingenten går i første omgang til Hanne Karolines honorar, dernest kan den brukes til annet som kommer Dansekompaniet til gode.

Medlemskontingenten for deltagelse i Dansekompaniet er som følger:
Lilleputtkompaniet: 790,-
Juniorkompaniet: 1050,-
Seniorkompaniet: 1320,-
Elitekompaniet: 1320,-
Aspirant Hip hop-kompaniet: 1050,-
Hip hop-kompaniet: 1320,-

Kontingenten er for hele skoleåret.
For medlemskap i 1/2 år betales det 1/2 kontingent.
Betalingsinformasjon sendes på e-post av Hanne Karoline til alle medlemmer. 

Har du spørsmål om NBI Dansekompani? Send en mail til Marie (Hanne Karolines vikar) på marie@norskballettinstitutt.no

Informasjon til medlemmer​

Her vil vi til enhver tid legge ut aktuell informasjon til Dansekompaniet. Pass på å følg med ofte da det skjer forandringer stadig vekk! ​

Husk å be om å bli medlem i Kompani-gruppene våre på Facebook. Vi har en felles gruppe som heter “NBI Dansekompani – Alle RIKTIG!” og også egne lukkede grupper for de ulike kompani-gruppene.

Arrangementer og ekstraprøver for Dansekompaniet høsten 2022 (oppdatert 11/11)

REGLER FOR MEDLEMMER I NBI DANSEKOMPANI

Regler for oppmøte til prøver og show for Dansekompaniet

Vedtekter NBI Dansekompaniet

Rutine for inn og utlevering av kostymer

TIL DEG SOM FORELDER

Sminke og hår på turné

Audition nye medlemmer, forsommer 2022

Er du vårt nye Dansekompani-medlem?

Elsker du å danse og har lyst på flere utfordringer? Bli med i NBI Dansekompani! 

NBI Dansekompani består av skolens mest dedikerte dansere og vi søker nye medlemmer til vårt Lilleputtkompani og flere medlemmer til Juniorkompaniet, Aspirant Hip hop-kompaniet og Hip hop-kompaniet i Lillestrøm. Øvrige kompani er det også mulig å søke supplerende opptak til. Ta kontakt med kompaniansvarlig Hanne Karoline ved interesse!

Hva får du som medlem i NBI Dansekompani?
NBI dansekompani er et talentutviklingsprogram for dansere som er ekstra interessert og engasjert i dansen. Elevene får en tettere oppfølging, mulighet til å fordype seg mer i dansen og mulighet til å vise seg mer frem på scenen gjennom flere koreografier på skolens egne forestillinger, samt på forestillinger utenom disse. Elevene får også mulighet til å knytte tette vennskapsbånd med andre som deler samme lidenskap som dem. Alle kompanigruppene har egne kompaniklasser som går ukentlig. 
Audition til NBI Dansekompani skjer gjennom deltagelse på årets forsommerkurs i Lillestrøm som går uke 19-24. 

Hvilke kurs som må meldes på samt mer informasjon om opptaksprosessen finner dere her:

Mer informasjon audition Dansekompaniet

Mer informasjon audition Hip hop-kompaniet

Hvordan melder vi på audition?
Sørg for at eleven er meldt på sine forsommerkurs og send en mail til kompaniansvarlig Hanne Karoline (hanne_karoline@norskballettinstitutt.no) om at dere ønsker å gjøre audition ved å sende henne svar på spørsmålene i linkene ovenfor. 

Forsommerkursene er åpne også for andre elever enn de som gjør audition til Dansekompaniet, så det er svært viktig å sende inn påmelding til audition i tillegg til påmelding til forsommerkursene. Mottar vi ingen påmelding til audition vil vi ikke vurdere eleven til Dansekompaniet.

Vel møtt på audition! 🙂

Med vennlig hilsen
Hanne Karoline S. Engelstad
Dansekompaniet

Sommerkurs i ballett hver august

Hvert år får vi i august storfint besøk fra The National Ballet School in Toronto, Canada på NBI Lillestrøm. Disse kursene i ballett er obligatoriske for medlemmer av Dansekompaniet (ikke Hiphop-medlemmene), og er en flott oppstart etter sommeren før et nytt dansesemester. 

De siste årene har kursene blitt holdt av nydelige Ashleigh Powell, og vi har i en årrekke også hatt live pianist, Roger, utlånt fra Operaen. 

I 2020 ble det dessverre ikke Canada-uke pga. koronasituasjonen, og i 2021 fikk vi besøk av den norske danseren og pedagogen Kristian Støvind. 
Så håper vi koronasituasjonen lar oss få utenlandsbesøk snart igjen! 🙂

Litt om hva Dansekompaniet har gjort​

På 15 år som Dansekompani har medlemmene rukket å gjennomføre mye og de har også flere “faste” oppdrag gjennom året!

Dansekompaniet underholder ved hver semesterstart på diverse kjøpesentre, SFO-er/AKS-er samt ulike festivaler og eventer for å promotere skolen.

Dansekompaniet danser på flere oppdrag rundt om på Østlandet hvert år og de danner også kjernen ved juleforestillingene våre, enten det er «Førjulskos» eller «Nøtteknekkeren» som er årets forestilling.

Her kan du lese mer om hva Dansekompaniet har gjort i sin tid som kompani.

Reiser
De siste årene har vi vært i utlandet med Dansekompaniets eldste elever (fra andreårs Juniorer og oppover).

Påskeferien 2019 reiste vårt Seniorkompani til Moskva, Russland for å danse på en forestilling sammen med vår vennskapsskole “Pirouett”. De reisende fikk også se “Romeo og Julie” på selveste Bolshoi!

I vinterferien 2018 var deler av vårt Juniorkompani på utelandstur til Genova, Italia. I Genova deltok de 12 danserne i den internasjonale dansekonkurransen “Move & Song”, og tok med seg en tredjeplass, to andreplasser og en førsteplass hjem! Danserne danset også på forestillingen 8° Rassegna della danza Città di Genova sammen med lokale danseskoler.

Påsken 2017 reiste Dansekompaniet til Faro, Portugal for å delta i dansekonkurransen “Dançarte – Algarve International Dance Competition”. 

Våren 2016 deltok deler av Dansekompaniet i dansekonkurransen “Dançarte” i Faro, Portugal. Med seg hjem igjen tok danserne med seg to tradjeplasser, to andreplasser og en førsteplass!

Samme våren reise våre Juniorer og Elitejenter til Moskva for å danse en forestilling med vår vennskapsskole der, og også se på “Tornerose” i Bolshoi-teateret.

Høsten 2016 reiste en håndfull av våre Seniorer og Hip hop-kompani til Genova, Italia for å danse en forestilling med vår vennskapsskole “Stella Danzante”. Forestillingen ble filmet og vist på tv i hele Nord-Italia!

I 2015 deltok deler av Dansekompaniet for første gang i “Dançarte – Algarve International Dance Competition” i Faro, Portugal. Dette var veldig vellykket og Elite-gruppen vår havnet på en 2. plass i jazzgruppen sin.

Samme år reiste Juniorer, Seniorer og Elite-jenter til St. Petersburg, Russland i mai, hvor de bl.a. danset forestilling i det ærverdige Hermitage-teateret sammen med “Skole i ballett nr. 210” fra St. Petersburg.

Våren 2014 reiste Seniorkompaniet og Elitekompaniet til St. Petersburg, Russland hvor de bl.a. danset forestilling i det ærverdige Hermitage-teateret sammen med “Skole i ballett nr. 210” fra St. Petersburg.

Vi har også hatt tilsammen 3 turer til Key West, Florida, USA; hvor de eldste i Dansekompaniet har hatt “treningsleir”.

Diverse show/forestillinger

Dansekompaniet danset januar 2020 på Romerike Symfoniorkester sin Nyttårskonsert for sjette år på rad.

Dansekompaniet har danset for beboere ved ulike sykehjem i Lørenskog kommune i 2015, 2016 og 2020.

Deler av Dansekompaniet deltok på en vandreforestilling i Lillestrøm med Panta Rei Danseteater september 2020.

Dansekompaniet danset på Byfesten i Lillestrøm i juni 2019. Dette har de gjort hvert år siden 2006.

Dansekompaniet danset på Sagelvafestivalen høsten 2019.

I august 2018 danset Dansekompaniet på Lillestrøm Barnival.

De har medvirket på Lillestrøm Kultursenteres arrangement “Barnas Dag” fra 2013-2017.

Dansekompaniet har underholdt på “Kulturnatt” på Lørenskog Hus i 2015 og 2016.

Januar 2014 danset Juniorene på Skjetten og Strømmens skolekorps sin nyttårskonsert på Lillestrøm Kultursenter.

Julen 2014 var deler av Dansekompaniet med i Lillestrøm Kultursenters juleforestilling “Jul med Teskjekjerringa”. De var aktivt med på scenen med både dans, replikker og sang!

Høsten 2012 danset deler av Dansekompaniet på “Motelørdag” på Lillestrøm Torv og de arrangerte også Flashmob i Lillestrøm i forbindelse med Bylørdag med hele Dansekompaniet.

Dansekompaniet satt i 2010 og 2012 opp forestillingen “Peter og Ulven”.

Hele Dansekompaniet var i 2007 med i “Jakten på Juleskurken”, Lillestrøm Kultursenters juleshow. Medlemmene sang, danset og spilte skuespill, og fikk masse skryt for at de var med på å høyne forestillingen sånn til de grader!

I 2007 danset Dansekompaniet på Oslo Filharmoniens familiekonsert i Oslo Konserthus. Der danset de til Dyrenes Karneval etter koreografier av et utvalg av skolens pedagoger.

Sommeren 2006 var elever fra dansekompaniet invitert til sommerkurs ved Den Norske Operas Ballettskole.

Dansekompaniet gjorde i 2006 braksuksess med sin første egne forestilling ”I Magiens Verden” på Lillestrøm Kultursenter.

Dansekompaniet har også danset på bl.a. premieren til dansedokumentaren “Med hjertet i dansen” og Disneys storfilm «Nøtteknekkeren og de fire kongerikene», på stipendutdeling av «Drømmestipendet», på barne- og ungdomsavdelingen på Ahus, på kjøpesentre i vårt nærområde, på Dansens dager, på FN-veteranenes landstreff, på ulike julebord, på 17. mai-arrangement på Lillestrøm Kultursenter og på Norsk-Russisk Kultursenter.